DELA

Politiska sparförslag?

När man läser sparförslagen som de politiska partierna presenterade i Nya Åland den 9 september blir man verkligen bekymrad över bristen på åtgärder för att få den åländska ekonomin på rätt igen.

Det ser ut som om de flesta politiska partierna inte tar de ekonomiska problemen på fullt alvar. Varför undviker partierna att tala om nödvändiga sparåtgärder, skall den ekonomiska verkligheten sparas till efter valet?
Eller kan det vara så att alla förutom Ålands Framtid ämnar fortsätta med lib./center politiken och med 20-30 miljoner i underskott per år?
Att nuvarande regering inte förmått trimma offentlig sektor och minska driftskostnaderna är ett faktum. Inte heller har man gjort några infrastrukturella, eller andra satsningar som kunde förbättra förutsättningarna för företagandet och samhällsekonomin.
Ändå har ingen regering på Åland gjort av med så mycket pengar på så kort tid som nuvarande regering. När den lämnar skutan är kassan tömd. Åland är 120 miljoner fattigare. Alla möjligheter att stimulera och satsa för framtiden är förbrukade och nu återstår bara att låna, troligen också till den dagliga driften.

Lib./centerregeringen har under sin regeringstid gjort som många andra regeringar; väntat på att få hjälp av någon annan. Nu när pengarna är slut säger man sig vara beredda på att vidta ytterligare åtgärder.
Det är nu före valet regeringspartierna rakryggat borde komma fram med konkreta, trovärdiga sparförslag.
Har ni några?
Brage Eklund
Ålands Framtid