DELA

Politiska löften

Jag ställer upp som kandidat för de obundna i det förestående valet av ett nytt lagting.
Före ett politiskt val talas det mycket om löften och efter valet om hur de har brutits. Eller vad man har ”lovat åstadkomma” och sedan inte har infriat.

Men kan man egentligen som enskild kandidat lova något sådant? Nej, det kan man givetvis inte. Eller kan och kan, nog kan man säga vad man vill, men ett löfte att åstadkomma något visst inom politiken bygger på en omöjlighet.
Man kan inte ensam åstadkomma ett jota, utan allt sker i samarbete med andra politiker och resultatet är med andra ord beroende av vad dessa andra tycker och tänker och är redo att samverka till.

Saken blir inte bättre av att ett löfte ges i hela partiets namn, eftersom man (i allmänhet) inte kan veta vilket inflytande partiet kommer att ha efter valet.
Däremot kan man givetvis tala om vilka områden som intresserar en och vad man kommer att arbeta för. Själv redovisar jag för vilka mål och värderingar som kommer att vara vägledande för mig under www.obs.ax.
Jörgen Erlund, (ob)