DELA

Politisk symbolik eller reella miljö- och ekonomiska vinster

Den nya skolan har varit på tapeten och stöd från partierna har efterfrågas. För Mariehamnsmoderaterna är stödet självklart och därför tänkte jag utveckla vår syn på saken.
Moderaterna har i ett par år identifierat ombyggnaden av befintliga högstadiet som rätt alternativ och försökt driva på projektet, tidvis i motvind. Vi kan bara beklaga att vi inte kommit längre.
Det senaste är att vi deltagit i ett enhälligt fullmäktigebeslut om att utföra ombyggnaden med de skissritningar som visades. Vi är på det klara med att projektet är kostnadsberäknat till 5 850 000 euro och att det finns 4 350 000 euro budgeterat åren 2014 – 2016. Vi är också informerade om att det finns vissa möjligheter till stöd av sysselsättningsskäl och för miljöåtgärder.

Stadsstyrelsen har tillsatt en kommitte som vi upplever kunnig och motiverad. Kommitten skall nu projektera färdigt och utreda de ekonomiska realiteterna och genomföra bygget.
Finns behov är vi beredda att diskutera frågan i fullmäktige. Vi hoppas att allt går utan dröjsmål men också att Allt blir ordentligt genomtänkt.
Det finns några saker till som diskuterats som kommitten måste utreda:
Skall det vara ett passivhus eller ett lågenergihus och vad blir i så fall tilläggsinvesteringarna och hur mycket sjunker driftkostnaderna?
Staden har ett beslut att vi skall kräva 25 % lägre energiförbrukning än byggnormen, där vill vi också veta merkostnaden och vinsten.
Extra ventilation har efterfrågats, där vill vi gärna ha svar på vad som inte räcker till i dagens bestämmelser om ventilation, är det antalet luftväxlingar, gränsvärden för luftkvaliteten eller återvinningen eller något annat?

Vill vi i staden förverkliga miljövinster så blir effekten av satsade pengar mycket större på alla tre punkterna om de används i det befintliga beståndet. Då de senaste byggreglerna används så blir det nya högstadiet stadens bästa byggnad gällande energi och inomhusklimat.
Dessutom kan långt större förbättringar uppnås om pengarna används i de befintliga byggnaderna som i många fall saknar vettig ventilation och framför allt återvinning av värmeenergin. Krasst uttryckt, vi väljer mellan politisk symbolik och reella miljö- och ekonomiska vinster.
Nu önskar vi kommitten lycka till.
Lennart Isaksson,
fullmäktigegruppledare, (MSÅ)