DELA

Politisk öppenhet och transparens är viktigt för oss!

Jomala kommunstyrelse klubbade i måndags att lämna motionen om ökad öppenhet inför styrelse- och nämndsammanträden utan åtgärd. Jag reserverade mig mot beslutet.

Motionen lämnades in av fullmäktigeledamöter Pamela Sjödahl och Jani Sjölund i september i fjol och syftar till att öppna upp möjligheterna för kommunens invånare att ta del av beredningar inför våra kommunala möten. Vi anser att fördelarna med en öppen förvaltning är så många att Jomala, givet sin storlek, bör vara en av föregångarna. För den liberala gruppen är detta en kärnfråga och vi tror att detta skulle öka intresse, engagemang och delaktighet hos våra medborgare.

Det handlar om att slå vakt om transparens i beslutsfattandet, demokrati och närdemokrati, något som torde vara självklart att prioritera i vårt samhälle 2020.

SANDRA LISTHERBY OCH LIBERALA GRUPPEN I JOMALA