DELA

Politisk fråga att öppna Business Finland för Åland

Landskapsregeringen verkar ha gått in i en återvändsgränd när det gäller de näringspolitiska stöden till företag i kris på grund av corona. Regeringen Sanna Marin (S) har beviljat stöd till enmansföretag om 2000 euro som betalas ut via kommunerna. Också åländska kommuner som får samma stöd på basen av hur många enmansföretag som är registrerade i kommunen.

De pengar som riksregeringen beviljat som stöd till fördelning via Business Finland (800 miljoner euro plus 150 miljoner till turismbranschen) kan däremot inte ges till åländska företag.

Näringspolitik är åländsk behörighet och i normalläge beviljas inte åländska företag stöd från rikets offentliga aktörer som till exempel Business Finland eller NTM-centraler på grund av att det är uppgifter som självstyrelsen ska sköta och finansiera inom ramen för klumpsumman.

Eftersom vi redan nu vet att klumpsumman kommer att sjunka betydligt på grund av det ekonomiska läge som uppstått i samband med de restriktioner som coronaviruset medfört, så bör man kunna lösa frågan politiskt. Det finns inte i några juridiska hinder för att man inom Arbets- och näringsministeriet ger Business Finland uppdraget att släppa in åländska företag sitt stödsystem. Särskilt inte i tider av undantagstillstånd. Men har man ens ställt frågan?

För mig är det svårt att förstå varför Ålands landskapsregering skulle vilja tacka nej till en sådan möjlighet ifall det finns åländska företag som skulle ha nytta av stöden från Business Finland. Har landskapsregeringen försökt öppna den dörren och inleda en politisk diskussion?

Eller är det så att man inte vill ge åländska företag den möjligheten, för att man anser att självstyrelsen ska försörja de åländska företag? Lagtingsdebatten i onsdags andades en sådan uppfattning från partier i landskapsregeringen.

Om det är landskapsregeringens uppfattning att åländska företag inte ska ta emot stöd från riket i kristid, varför tar man då emot de stöd som regeringen nu beviljar Åland via kommunerna? Resonemanget är inte logiskt.

Självstyrelsen ska vara ett mervärde. Det får inte betyda att möjligheterna till krisstöd för åländska företag ska vara sämre än de är i riket.

CAMILLA GUNELL (S)