DELA

Politikerna har makten att ge mer resurser till barn med psykisk ohälsa

I Nya Åland 17.6 står det om psykisk ohälsa bland barn och den maktlösheten några föräldrar känner.

De två föräldrarna som Nyan skriver om är toppen på isberget. Det finns många familjer på Åland som dagligen kämpar med och för sina barn, barn som har ett neuropsykiatriska funktionshinder, ADHD, autism, ångest etc.

Jag tror personligen att BUP gör allt de kan göra med de resurser de har. Problemet är att BUP borde ha mer resurser och det är politikerna som har makten att kunna agera och göra att familjer med barn som har psykiska ohälsa får tillräckligt med hjälp och avlastning.

Att ha ett barn som har en NPF-diagnos påverkar hela familjen, föräldrar och syskon och även anhöriga och vänner.

Samhällsekonomiskt skulle det vara viktigt att sätta in resurser så tidigt som möjligt. Många föräldrar med ett krävande barn blir sjukskrivna pga barnet tar så mycket energi och all kamp för att få hjälp av BUP skolan och kommunen. Hjälpen borde kunna lösas utan att föräldrarna blir utmattade.

Autismföreningen har vid flera tillfällen lyft fram att det behövs ett resurscentrum på Åland för barn med autism, men jag tror att det behövs ett resurscentrum för alla barn som har en neuropsykiatriska funktionshinder.

Kommunerna har oftast inte kunskap om det stöd familjerna som har ett barn med ett osynlig funktionshinder har rätt att få. Det skulle vara otroligt viktigt att kunskapen är samlad och att familjerna får adekvat hjälp

Viktigt är även att de som jobbar med familjerna barnen regelbundet får handledning och fortbildning.

Tyvärr är det ännu idag väldigt vanligt att familjer med ett barn med ett osynligt handikapp blir stämplade som dåliga föräldrar och det beror ju på okunskap hos ”hjälparen”.

Det händer att familjer på Åland måste göra barnskyddsanmälan för att få hjälp med sitt diagnosbarn. Hur skulle det se ut ifall en familj med ett hjärtsjukt barn skulle hamna att göra barnskyddsanmälan för att få hjälp. Man borde kunna få hjälp från kommunen för sitt NPF-barn utan att göra barnskyddsanmälan

Vård och hjälp skall familjen få oberoende om barnet har ett somatiskt eller psykiskt funktionshinder.

För att hjälpen skall vara bra bör politikerna se till att det finns tillräckligt med resurser på BUP, men även i skolor, daghem och inom kommunen.

Att ha ett barn som är utåtagerande eller ångestfyllt är väldigt krävande och borde ge rätt till avlastning.