DELA

Politikern Niklas Lampi saknar trovärdighet

Niklas Lampis klappjakt på Ålands landskapsregering och dess personal bara fortsätter. I onsdagens ledare i tidningen Åland gör han sitt bästa för att smutskasta mig och mina kolleger i den då två dagar gamla kommunikationsenheten. Onekligen snabbt jobbat, kan man tycka.

I samma tidning kan man läsa om att en annan av tidningens ledarskribenter ställts inför rätta för ärekränkning i ett fall som också gäller landskapsregeringens personal. Kanske var det med samma ambition som Lampi skrev sin sura text där han helt utan grund beskyller mig för att vara något slags politiskt tillsatt tjänsteman. Jag finner det oerhört kränkande att tvingas läsa dessa lögner som så uppenbart är skrivna för att misskreditera mitt arbete.

Jag vill för tydlighetens skull framhålla att jag, liksom landskapsregeringens övriga tjänstemän, inte har som uppgift att agera politiskt.
Vi tjänstemän verkar i rollen som tjänstemän, medan de politiskt tillsatta ministrarna verkar i en politikerroll. Uppdelningen mellan dessa två läger är klar. Måhända har Niklas Lampi själv blivit så mycket politiker att han därmed utgår från att alla andra människor också är det?
För vid det här laget är det säkert uppenbart för alla läsare att tidningen Åland tagit ett steg tillbaka sedan Niklas Lampi blev chef på tidningen.
Tidningens förre chefredaktör Jan Helin var inte bara en oerhört duktig och energisk chefredaktör, han stod också för en tydlig journalistisk linje. För alla som regelbundet läser tidningen Åland står det klart att den nuvarande chefredaktören står för en totalt motsatt linje. Nu är det politiska ledare där Lampi tycker än det ena, än det andra. Journalistiska arbetsmetoder, att ta reda på fakta och höra med olika källor innan man skriver, struntar Lampi i. Han vet ju själv bäst, så varför bry sig om att ta reda på fakta?

Niklas Lampis arbetsmetoder är sedan en längre tid ökända bland de personer som han väljer att tycka till om. Dessa metoder omfattar bland annat att han ringer upp en person för att ”intervjua dem”, men tyvärr gör han det utan att beakta de nya fakta som framkommer. Redan innan Lampi ringer upp är alltså ledartexten färdigt skriven. Detta agerande är inte seriöst.
Lampi frågar i sin ledare vad min roll som kommunikationschef egentligen är. Ja Niklas, svaret på den frågan hade du fått om du hade närvarat vid den presskonferens där kommunikationsenhetens uppdrag presenterades. Men i vanlig ordning är det förstås lättare att sitta på chefredaktörens kammare och bilda sig en egen uppfattning.

En allt tröttare Niklas Lampi framstår allt mer som en politiker som slänger ur sig än det ena, än det andra. Man kunde önska att han skulle tillkännage sin partibok då han nu så enträget har politiska ambitioner.
För egen del önskar jag inget annat än att fortsätta mitt arbete som tjänsteman. Politiken överlåter jag mer än gärna till de personer som är intresserade av det.

Björn Häggblom
tjänsteman vid Ålands landskapsregering