DELA

Politiker ska inte styra våra rederier

Finländarna står normalt för ca 4 miljoner av Sveriges besökare. Många av dessa väljer att resa med något av de åländska fartyg som trafikerar på Östersjön. Obundne Anders Holmberg (AH) skrev en insändare med rubriken ”Tänk att det krävdes en pandemi” i vilken han gläds åt alla finska dagsresenärer som besökt Åland via de nyinsatta kryssningar som avgått från bl.a. Helsingfors och där han önskar att skatteundantaget revideras på ett sätt som skulle tvinga fram dagskryssningar även när pandemin är över.

Visst var det vaket av rederierna att snabbt konstruera nya affärsmöjligheter för att tillgodose en resehungrig semestermarknad där alternativet var att ligga vid kaj och visst gav detta behövlig injektion till speciellt stadens köpmän. Dock är det enligt mig ansvarslöst av flera orsaker och naivt att riskera våra unika kommunikationer och våra rederiers överlevnad för att göra som AH föreslår, politiskt tvinga fram dagskryssningar.

Ifjol övernattade ca 168 000 finländare på Åland, i princip samma antal som svenskarna stod för. De finska turisterna har stått för en stor andel besökare även tidigare och därför är finska marknaden en självklar del av Visit Ålands arbete. Det är klokt att sätta allt i rätt perspektiv. En bra början är då att se vad dagens färjetrafik och skatteundantag betyder för Åland, våra företagare och enskilde ålänningen.

Våra färjerederier genererar arbetsplatser och skatteintäkter. Dagens normala trafik skapar gynnsamma möjligheter för vår livsviktiga export och import till rimliga priser. Detta gagnar lägre konsumentpriser och starkare konkurrenskraft. Dagens trafik ger oss bekväma och mycket prisvärda möjligheter att transportera oss själva såväl öster- som västerut.

Färjeresan och de otaliga avgångarna till och från Åland gör säkerligen vilken turistdestination som helst avundsjuk. Enligt mig är det inte rederiernas fel att många väljer att aldrig gå iland. Möjligheten till detta finns, året om, även om AH skriver att rederierna inte låter passagerarna gå iland och givetvis är det helt upp till destinationen Åland att dra nytta av alla de linjer som finns för att ta sig till Åland.

Våra rederier gör det som deras affärsidé bygger på och ger samtidigt Åland unika möjligheter och tillgångar.

Alla företag behöver gå med vinst för att utveckla sin verksamhet. Skulle dagskryssningar från Helsingfors vara mer inkomstbringande än kryssningar Hel-Mar-Sto hade dessa givetvis existerat långt före pandemin. Politiker ska inte lägga sig i hur företag väljer att bedriva sin verksamhet.

Skatteundantaget är förknippat med byråkrati för många ålänningar, men vi ska vara tacksamma över den turtäthet och möjligheter dagens trafik ger oss. Det är ingen mänsklig rättighet att ha en avgång i timmen dygnet runt och vi har under sommaren sett vad som händer när ett fartyg försvinner. Grunden i byggandet av turistdestinationen Åland måste givetvis vara att skapa större efterfrågan på övernattningar, speciellt under mellansäsongerna, det genererar positiva impulser till många andra sektorer.

Att politiskt börja konstruera om skatteundantaget för att tvinga fram dagskryssningar vore katastrofalt och skulle omgående få effekter på hela vår välfärd och samhällsbyggnad.

Att politiskt kräva att rederierna efter pandemin börjar med dagskryssningar till Mariehamn är i mina ögon både kortsiktigt och ansvarslöst. Ett sådant ingrepp skulle på riktigt ta kol på det som idag är en av våra viktigaste välfärdsmotorer och tvinga fram en minimal skattesubventionerad trafik lång ifrån dagens många avgångar och biljettpriser.

Jämför gärna med Gotland där svenska staten årligen subventionerar trafiken med drygt 50 miljoner €. Jag kommer att arbeta för att våra rederier har optimala verksamhetsförutsättningar och att vår landbaserade turism utvecklas, mellan dessa finns absolut inget motsatsförhållande.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)