DELA

Politiker måste våga utmana väljarnas vardag

Sandra Listherby uttrycker i sin insändare ”Klimatarbete i praktiken” en misstro mot det värdefulla arbete Greenpeace bedrivit för att bevara de finska urskogarna och skydda den biologiska mångfalden. De som valt att tidvis offra sin frihet för att skydda den känsligaste naturen i finska Lappland är värda uppskattning.

Som tidigare ägare till ett bolag inom pappersindustrin har jag kört mycket omkring i Finland och Sverige och besökt de flesta finska och svenska pappersbruken. Jag har sett hur enorma arealer ensidigt odlad skog som täcker vårt land – varje träd likadant så långt ögat når. Jag vet även hur innovativt man arbetar inom trävaruindustrin för att ta fram mera förädlade produkter för att rädda branschen.

Därför vill jag under nästa regeringsperiod rikta nuvarande skogsstöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Med hjälp av offentlig upphandling kan vi skapa marknader för långlivade träprodukter och främja byggande i trä.

Jag vill i likhet med De Gröna i Finland att vi fäster särskild vikt vid statens och kommunens markområden när det gäller skogsskyddet. Vi vill skydda alla gamla skogar i offentlig ägo, öka mångfalden i ekonomiskogarna och förbättra deras skadetålighet. Vi vill göra skogsbeståndet och trädens åldersstruktur mer varierande och öka mängden ruttnande träd. Vi vill övergå från kalhyggen till kontinuerligt skogsbruk.

Som en skogsägare bland många andra småskaliga skogsägare i Finland har jag valt att låta all vår skog stå kvar i ett naturligt tillstånd och fungera som hem för känsliga och sällsynta arter. Rovfåglarna bygger bo i våra gamla furor, blomkålssvampen trivs och fåren betar sly bland omkullblåsta träd. Naturstigen slingrar sig fram för turister och ortsbor. Det är mervärde.

Räcker det att vi politiker lämnar omställningen till enbart marknaden, privatpersoner och företag? Nej, eftersom klimatkrisen är här, den är akut och det är bråttom. Naturresursinstitutet (Luke) konstaterade i sin rapport i december 2022 att den finska skogens nettosänka minskat klart på grund av tallens långsammare tillväxt, skogarnas åldersstruktur och större avverkningsvolymer. Tallen gallras för flitigt.

Vi politiker måste våga utmana väljarnas vardag. De privata skogsägarna följer med oro förändringarna som temperaturökningen orsakar; bland annat riskerna för skogsbränder och barkborrens framfart.

De åländska skogsägare som tror på att vi under nästa regeringsperiod behöver öka kolsänkorna och den biologiska mångfalden i våra skogar uppmanar jag rösta på nummer 2, 3, 4 eller 5.

Pia Widén

Riksdagskandidat för Hållbart initiativ