DELA

Politiker i Mariehamn: tänk om!

Vad är Hem och Skolas (H&S) uppgift? I en debattartikel i de åländska tidningarna föreslå Petri Carlssons andra lösningar för finansiering av fortsatt verksamhet, men vi är på en farlig väg då vi bjuder in näringslivet i skolan. Det finns andra vägar att gå. Vill vi förstärka klasskillnaderna redan i tidig ålder?
Vi vill inte ha ett samhälle där endast bättre ställda familjers barn kan få ta del av H&S:s verksamhet. Grundtanken med H&S har alltid varit att bygga broar mellan hemmen och skolan och ge möjlighet för alla att vara delaktig.

Mariehamns stad skall nu spara och det berör även H&S:s verksamhetsbidrag. Trots ökade påtryckningar får H&S i Ytternäs enbart in 70% av medlemsavgifterna. Faktum är att 30% ej betalar av olika skäl. Detta bör respekteras. I Mariehamn finns det familjer som inte klarar av alla såkallade frivilliga kostnader så som klasskassor, föreningsavgifter, skoltröjor, insamlingar till gåvor med mera. För en ensamstående förälder med 3 barn i skolålder kan det bli övermäktigt och barnet tillåts inte alltid av föräldrarna att delta. Det handlar om stolthet.

Vi vill inte ha det så. Som lärare ser vi problematiken med klasskillnader. Vi vill poängtera att en avgiftsfri skola är en av de starkaste grundstenarna i vårt demokratiska samhälle samt en stor orsak till framgångarna i PISA. Även H&S:s verksamhet bidrar och därför skall H&S stödas av samhället.
Carlsson har rätt; missuppfattningar och felaktigheter förekommer, tyvärr.
Är det våra barn som skall betala priset? Det handlar inte enbart om pengar. Det handlar om en solidarisk grundsyn. Politiker i Mariehamn: det är dags att tänka om. Pengar finns, det handlar om prioriteringar. Varför inte låta näringslivet finansiera jubileumsbalen istället?
Sara Kemetter,
lärare och förälder (S)
Maria Jonsson,
lärare och förälder (S)