DELA

Politiken styr, inte ramarna

Angående artikeln om socialnämndens budget i måndagens tidning.
Jag skulle vilja påminna om att detta inte är slutgiltigt. Budgeten skall ju upp till stadsstyrelsen och till fullmäktige också.
I stadsstyrelsen och fullmäktige kommer vi socialdemokrater att fortsätta kämpa mot Moderaternas och Liberalernas förslag till försämringar för barnfamiljerna och Trobergshemmet i Mariehamn.
Om man ändå, som de andra ledamöterna nu säger, vill att stadsstyrelsen skall ge större medel till sociala servicen så skulle det kanske varit bättre att visa dem att vi inte är beredda att sänka servicen så drastiskt redan i nämnden.

Jag reserverade mig mot beslutet att skära ner de tre tjänsterna på Trobergshemmet. Vi skall inte låta de äldre bo i ett fint hus utan personal. ”Det får inte finnas bara fina fasader, det måste finnas ett innehåll också” sade Lasse Wiklöf en gång i tiden.
Ord vi socialdemokrater fortfarande tror på.

En annan orsak är att vi kommer att behöva bra rykte på arbetsmarknaden för att kunna rekrytera fler människor när vi kommer in i den situationen att vi behöver anställa ny människor för andra delen av Trobergshemmet samtidigt som många av stadens äldre arbetare går i pension. Det får man inte om man sätter människor i tungt arbete utan tillräcklig personaldimensionering.

Vad gäller barnomsorgsavgiften så drabbar den igen just de människor som vi säger oss vilja locka till staden, barnfamiljerna. En familj med tre barn i barnomsorgen, betalar plötsligt 45 Euro mer i månaden, 560 euro mer i året. Detta är stora pengar för barnfamiljer.
Till sist lite om denna slaviska följd av ”ramarna” som Moderaterna och Liberalerna talar om så är det ju bara teoretiska, det är ju inte juridiska gränser vi talar om.
Det är ju så att när ”ramarna” inte på något sätt är tillräckliga för servicenivån så måste ju det politiska ansvaret fram .

Det kallas politik, och politik, som en annan stor statsman sade, är att vilja.
Igge Holmberg (S)
Lagtingskandidat