DELA

Politiken har ändrats radikalt

Mariehamns stad lät hösten 2015 göra en medborgarundersökning, som presenterades för det nya fullmäktige.

Den mest uppseendeväckande skillnaden mellan könen gällde ”tryggheten” i staden. Männen var synnerligen nöjda med tryggheten och gav högsta betyg, medan kvinnornas betyg sjönk i förhållande till 2012.

Kansliminister Nina Fellman försöker nu via Röda Korset för att utreda möjligheterna till att anlägga en flyktingförläggning på Åland. RK säger att en förläggning om 100 personer är realistisk.

Mariehamn måste ses som ett troligt alternativ. Tror Nina Fellman, röstmagnet i Mariehamn, att denna flyktingförläggning skulle öka tryggheten för kvinnorna i staden?

90% av de asylsökande från Irak är män.

Den tyska säkerhetstjänsten Bfv uppgav nyligen att terrorister från Islamiska staten (IS) har tagit sig till Europa förklädda som flyktingar.

”En ung man med finländskt medborgarskap har gripits för terrorbrott i Storbritannien” skriver Yle den 8/2.

Vem vågar arbeta på boendet efter alla incidenter på annat håll. Nyligen blev Alexandra Mezher, själv flykting från Libanon, knivmördad på sin arbetsplats i Mölndal.

Entreprenören Bert Karlsson säger att det är ordningsproblem på alla asylboenden.

Med ”asylsökande” tror många att det bara är fråga om syrier. Av Finlands 32.476 asylsökande ifjol var 877 (2,7%) från Syrien. Nästan lika många kom ifrån Albanien. När hade de krig senast?

Vi kunde nyligen läsa att 10% av de irakier, som sökt asyl i Finland, hade dragit tillbaka sina asylansökningar och farit hem. Märkligt. De hade ju flytt?

Många far tillbaka på semester omedelbart efter att de erhållit vistelsestatus i Sverige.

EU-kommissionens förste viceordförande Frans Timmermans säger att ekonomiska skäl dominerar asylansökningarna inom EU.

Notera även att man talar om asylboenden, trots att de är asylsökanden. Som President Niinistö sade, så kan man inte tala om någon subjektiv asylrätt, där alla som kan uttala ordet ”asylum” automatiskt skulle betraktas som flykting med asylstatus.

Många politiker har väldigt lätt att vara generös med andras pengar och låter bli att tänka på konsekvenserna av sitt politiska handlande.

Åländsk demokrati har hela tiden och konsekvent förespråkat hjälp i närområdet. Vi vill värna om traditioner, värderingar och trygghet, inte demolera dem. Vi vill ha trygghet i vårt eget landskap och i vår egen by, men möts av invektiv bara för att argumenten är slut.

Vi vill uppnå ”Världens bästa vardag”, och inte bara ha det som en floskel inför ett val.

Det finns 700.000 barn utan skolgång i Syrien för tillfället.

I helgen kunde vi läsa: ”Att kunna hjälpa fler människor på plats eller i närområdet är naturligtvis en mycket viktig del i regeringens och EU:s arbete för att kunna hantera den här flyktingkrisen”. Vem sade detta? Jimmie Åkesson? Nej det var statsminister Stefan Löfven under givarkonferensen i London. Politiken har svängt i Sverige.

Om vi hjälper i närområdet, så hjälper vi enbart dem som lider nöd. Om vi tar asylsökanden till Åland kommer vi att bekosta många som enbart kommit för att dra nytta av vårt välfärdssystem och det kan istället riskera vår välfärd och vår vardag.

Sverige skall nu returnera 80.000 asylsökande, och Finland vill sända tillbaka 20.000. I detta skede vill Åland ta emot 100 stycken asylsökande och är helt i otakt med omgivningen.

Statsminister Sipilä ville upplåta sitt hem åt flyktingar, men även det har ändrats. Politiken har ändrats radikalt, men vissa åländska politiker verkar inte ha noterat det överhuvudtaget

Vi inom Åländsk demokrati vill inte ha ett sociologiskt experiment på Åland.

Asylfrågorna hör ju främst till kommunerna och Staten, men varför kunde inte Åland ha en biståndsbudget inom sina ramar. Då skulle vi veta exakt vad vi ger av solidaritet. Men vi vet också att det inte blir några effekter i vårt eget samhälle.

Johan Boman

Ulf Damsten

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati