DELA

Politiken behöver mer än bara fläskben

Igge Holmberg, jag tror också på humanistiska värderingar och att vår Ö är så rik att vi har råd att ta hand om alla människor på den. Jag håller till 100 procent med dig om att alla har rätt till ett bra liv och att det också måste få finnas guldkanter på tillvaron.
Men problemet är att det saknas pengar. Och de samhällsresurser som faktiskt finns slösas bort på juristarvoden, asfalthögar, skeppsbyggeri som går snett och allt annat våra makthavare inte klarar av att hantera. Inte nog med det; våra makthavare har också lyckats tömma alla reserver samtidigt som de helt struntat i näringspolitiken.
De inbesparingar man påstått sig göra handlar enbart om att dra in investeringar, stöd till föreningslivet och annat som krävs för ett samhälle med guldkant. Men driftkostnaderna, som borde kapas, fortsätter att öka. Den offentliga finanskris du menar att snart är över kommer tyvärr att finnas länge ännu. Och riskerar att förvärras ytterligare.

Du hävdar att de stora valutafonderna och EU-kriserna bara är en ”papperstiger” som inte berör vårt lilla samhälle. Det kunde vara så till viss del. Om vi själva hade full kontroll över vår beskattning. Men ditt parti, socialdemokraterna, hävdar att klumpsumman är ”tryggare”.
Verkligheten är att eftersom klumpsumman räknas på Finlands bokslut så drabbas det åländska samhället med full kraft av de ekonomiska kriserna i EU. Samma gäller allt det Åland inte har egen behörighet över. Den politik ni socialdemokrater står för knyter det åländska samhället hårt till Finland och de internationella kriserna.

Ett annat problem är den omoderna åländska förvaltningsapparaten. Medan omvärlden investerat i moderna IT-system och andra rationaliseringar har den åländska landskapsförvaltningen bara fått fler stolar när det börjat gå trögt. Vilket kostar mycket pengar utan att egentligen lösa något. Men ni socialdemokrater diskuterar hellre obehövliga kommunsammanslagningar än att smutsa ned händerna med de verkliga förvaltningsproblemen.
För min del vill jag ha majoriteten på jobb i den privata sektorn. Tillräckligt med folk i omsorgen. En modern och kostnadseffektiv förvaltning, anpassad till det verkliga behovet. Och hellre en översyn av ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna samt utökat samarbete, än idéfattig kommunsammanslagning där man riskerar att förstöra allt snarare än att förbättra något.

För att få tillbaka guldkanten i tillvaron krävs en ny och modern politik samt hårt arbete. Vi behöver minska beroendet av och styrningen från Finland. Vi behöver välja in (nya) kompetenta politiker som klarar jobbet. Vi behöver makthavare som förstår skillnaden mellan lagtinget och bypolitiken. Vi måste få slut på allt detta fixande och trixande som alltid slutar i rätten och nya juristkostnader.
Även om många ännu vägrar inse fakta så står den åländska samhällsekonomin långt ute på svag ekonomisk is. Det finns inte längre någon fet guldpåse att fresta väljarna med. Det är dags att i stället, ärligt, börja berätta hur man konkret tänker ta tag i problemen och hur man långsiktigt vill utveckla det åländska samhället. Hur vill du, Igge, göra för att faktiskt lyckas skapa den guldkant du erbjuder?
Erik Schütten
Ålands Framtid