DELA

Politik med måttlighet i fokus

I tidningen läste jag att folk lever längre. Det är bra. Men samtidigt mår våra unga allt sämre. Det är mindre bra. Men varför är det så? Klart är att dagens utmaningar, särskilt på utbildnings- och arbetsmarknaden, ökar. Samtidigt minskar tryggheten i området. Från politiskt håll befinner sig omvärlden i stor rörelse. Etablissemanget ifrågasatts men hur ska det ersättas? Uppmuntrandet av unga som ska fundera över sin könsidentitet i tidigt ålder gör saken inte bättre. Alla könsnormer ska brytas.

Framkallad klimatångest genom politiskt panikskapande kommer inte att gynna stabiliteten och psykisk hälsa hos våra barn. Så vi behöver en politik som sätter måttlighet i fokus, bevarar värdefulla traditioner och börjar prioritera satsningar.

René Janetzko (Ob)