DELA

Politik i det stora och det lilla

”Den politiska eliten i USA och Europa (Åland ) har varit exempellöst arrogant. Den har behandlat väljarna som motsträviga barn som inte vill med på middagen: Man tjatar och lirkar och smickrar och överdriver hur bra allt blir om vi följer med och vilka katastrofer som kommer inträffa om vi inte gör det. För de har redan bestämt vad som ska hända och våra starka viljor är bara ett hinder…

Ledare har tvingat länder att folkomrösta om och om igen när de har fått fel svar första gången och de har skapat ett invecklat maskineri för att trixa igenom sina förslag, som Europakommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har sammanfattat som att: ’Om ingen protesterar, av det enkla skälet att de flesta inte vet vad som har blivit beslutat, så fortsätter vi, steg för steg, tills det inte finns någon återvändo’,” skriver Johan Norberg i tidningen Aftonbladet om det franska presidentvalet.

Mycket av denna text går att applicera på vår regering, där man via konsulter och utredningar som beställts med ett visst syfte, att bevisa att den idé som finns hos regeringen är den riktiga. När man sedan inte får de klara svar som man vill ha, försöker man vi övertalningar och otaliga insändare i tidningarna övertyga väljarna att detta är den enda lösningen, annars hotar katastof.

Man stöder sig på en oklar enkät från Åsub att majoriteten villa ha en förändring, men frågan som besvarades är så allmänt hållen att svaren kan tolkas hur man vill, detta var också grundmeningen när man begärde att Åsub skulle utföra enkäten.

Använd därför sunt förnuft i bedömmningen av alla politiska utspel och tänk ett steg längre, vad händer om man inte gör som de vill att man skall göra, vad finns för andra alternativ. För det finns alltid andra alternativ oberoende av vad de som för tillfället makten haver säger.

H-E.L.