Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Politik handlar om människor

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje.

Jag vill är en bra början på en mening!

Jag vill att avstånden till, från och mellan skärgården krymper i tid, att skärgården inte blir en kommun. Jag vill att de äldre ska känna sig trygga i sitt hem och med hemtjänsten samt att det finns plats på ett boende i den form de just för tillfället behöver. Jag vill ha hemvårdsstödet kvar och ser gärna att det höjs samt att barn med särskilda behov får det stöd de behöver.

Jag vill att vi håller på vårt svenska språk och vår självstyrelse. Jag vill att vi kan hålla en hög nivå på vår sjukvård och att resekoordinatorn får tillbaka sin gamla placering, det är viktigt för många och att vi får i gång tarmcancerscreening redan i år.

Jag vill att vi prioriterar barnen och familjerna samt sjuka och gamla i våra budgeter!

Resultat når man inte ensam utan tillsammans!

GUN-MARI LINDHOLM

Seglinge