DELA

Politik går före poster

Varför ett nej till frieriet om en ny regering med Centern, Obunden Samling och Ålands Framtid? Med anledning av den senaste tidens debatt där alla kunnat notera att Centern driver på mångmiljonökningar av anslag och där Obunden Samling röstat för utökningar samtidigt som de lägger ospecifika förslag om att man måste spara mer, så känns inte oppositionens ekonomiska politik som seriös. Förutom kanske Ålands Framtid då som faktiskt röstade med regeringsblocket nyligen. Vi vet alltså inte någonting om vad vi får för ekonomisk politik med ett nytt alternativ. Det vi med säkerhet vet är att vi inte får någonting gjort med styrningen av kommunsamgåenden från landskapsnivå.

Samtidigt kan vi konstatera att vi i Moderat Samling gick till val med ett antal frågor:

* Större och smartare kommuner: Tydliga skrivningar om tidssatta leveranser finns med i årets budget.

* Mer kvar av lön och pension: Budgetunderskottet går åt rätt håll. Höjd självfinansieringsgrad inom ÅHS med mera.

* Dagis eller hemma – våra föräldrar vet bäst: Det förnyade och förbättrade hemvårdsstödet kvarstår.

* Friskvårdsavdrag för alla: Skrivning om utredning kring detta finns med i årets budget.

Sen återfinns det mesta övriga av det vi lovade i valet också i budgeten med den här regeringen. Dessutom kan vi se att arbetslösheten sjunker och vi inför företagaravdrag för att ytterligare nämna några saker.

Det erbjudande vi fick om en ny regeringskonstellation var generöst med flera betydande poster åt Moderat Samling, men politiken går före poster. Politik handlar också mycket om förtroende och trovärdighet. Vi inom Moderat Samling är pålitliga och respekterar ingångna samarbeten. Det skulle vara helt oseriöst av oss att bryta ett samarbete där våra kollegor i regeringen inte har brutit mot regeringsprogrammet eller där regeringen gör för mycket av det vi vill. En av huvudfrågorna i misstroendet var kring kommunreformen. Oppositionen kritiserar landskapsregeringen för att göra för mycket och för snabbt. Hur kan det vara dåligt för någon som vill förändra kommunstrukturen?

För oss är Ålands utmaningar, såsom vi beskrivit dem i regeringsprogrammet, långsiktiga. Att få ordning på ekonomin tar några år, likaså kommunreformen. Vi har som sagt just tagit en budget där vi tar ett stort och trovärdigt steg mot ordning i ekonomin. Att byta regering nu skulle innebära att vi slutar förverkliga såväl ordning i ekonomin som kommunreform efter bara ett år. I stället skulle vi få en regering med åtminstone två diametralt olika linjer i ekonomin. Och ingen linje i kommunreformen. Det är något som jag inte kunde säga ja till.

Petri Carlsson (MSÅ)

Lagtingsledamot