DELA

Politik för medborgarna

Däcket på Pommern måste bytas och det helst för något år sedan. Då grundandet av LEADER Åland r.f. var i ropet syddes följande förslag i hop att genom ett LEADER-projekt rädda Pommern. Så här skulle det gå till, kostnaden beräknades då till ca 600.000 euro och förslaget var då att Mariehamns stad skulle gå in med ca 20 % av kostnaderna. EU via LEADER-pengar så stor procent som möjligt enligt kommande beslut och övrig finansiering skulle ske via sponsorer och insamlingar.

Dessutom skulle konsten att lägga skeppsdäck tas tillvara och föras vidare genom att göra läggandet av ett nytt däck till en kurs/utbildning. Vad nu staden än går in för så måste vår viktigaste maritima symbol räddas och behållas i skick. Nu har ju inte LEADER-metoden fallit ut exakt så starkt, över lag i hela Europa – som den kunnat – genom att byråkratins kvarnar malt sönder grundidén som fungerade väl, ännu den EU-perioden som slutade 2006.

Efter att man på lokal nivå i flera fall krånglat till det sista som EU inte hunnit med, så verkar det som om EU byråkraterna nog ändå insett hur kraftfullt föreningslivet är. EU kom på att under frivillig året 2011 föreslå att införa moms på frivilligarbete… Som jämförelse vad man från staden styre lagt pengar på kan väl planerandet av Ålandsvägens ombyggnad bli ett bra exempel. Jag fick höra att kostnaden för planeringen nu ligger i samma klass som ett nytt Pommern däck skulle kostat .

Medan Ålandsvägen alltjämt ser ut som den såg ut innan. Kören som ropar på utredning efter utredning och blint litar på vad dessa säger utan att använda sig av eget sunt förnuft är inte billig att hålla nöjd. Det är du som mariehamnare som bestämmer vem som skall styra staden och hur, genom att få ett lyhört styre i staden så är din röst verkan inte över dagen efter valet.
Hur skall dina skattepengar som du betalar användas? Den åländska centerpolitikens sunda förnuft kan med fördel införlivas i stadsstyrelsen i Mariehamn. Mariehamns Center lyssnar på sina väljare under hela mandatperioden . Mariehamnare som kontaktar Centerpartiet med olika förslag och frågor skall veta att dessa frågor alltid hamnar högt på prioriteringslistan. Center politik handlar om politik för medborgaren, inte över deras huvud.
Mikael Erickson, Mariehamn (C)
mec@aland.net