DELA

Polisföreningen avråder från flytt inför sommaren

Ålands polismyndighet verksamhet på Strandgatan 27 har planerad flyttdatum till Elverksgatan från och med den 13.5.2019. Det är tilltänkt att verksamheten flyttas på grund av renoveringen av gamla polishuset och dess tillbyggnad.

Konstateras att ännu cirka en vecka före planerad flytt är de tillfälliga lokalerna på Elverksgatan under tillbyggnad. Enligt Polismästare Maria Hoikkala har fastighetsverket beslutat att flytt av verksamheten ska ske före sommaren. Polismästaren har ställt krav att de tillfälliga lokalerna ska uppfylla verksamhetens behov vid slutsyn senast den 13.5.2019, annars sker flytten först efter sommaren.

Polisens verksamhet är mest ansträngd både till resursering och arbetsbelastning under sommaren. Med de utmaningar som somrarna för med sig avråder Ålands polisförening verksamhetsflytt införs sommarperioden eftersom riskerna är stora att verksamheten kommer dras med bekymmer hela sommaren med funktionerna i de tillfälliga lokalerna, samtidigt som arbetsbelastningen och resurserna är som mest ansträngda.

Detta riskerar påverka arbetsmiljön och arbetssäkerheten negativt, vilket också medför att samhällsservicen blir lidande.

Ålands polisförening är oförstående till varför Fastighetsverket vill driva igenom en flytt när läget är mest vanskligt. Till vår kännedom har bygglovet inte godkänts, upphandlingarna är ännu inte klara och byggstart är oklar.

Det är inte troligt att den påbörjas mitt under semesterperioden och därav är det rimligare både för Polisens verksamhetsbehov och för Fastighetsverket att genomföra flytten först i september 2019.

Eftersom dessa synpunkter inte beaktats önskar Polisföreningen att tillkänna ge detta för styrelsen för Ålands polismyndighet och allmänheten.

STYRELSEN FÖR ÅLANDS POLISFÖRENING