DELA

Polisens uppgift

Ålands polisförening har i en skrivelse framfört sin oro över att sju nyutexaminerade poliser riskerar att bli utan anställning. Vidare framför föreningen att man riskerar sin grundverksamhet med olika specialprojekt. Polisens och även andra myndigheters resurser är alltid en fråga om prioriteringar, ekonomiska realiteter kan man inte bortse i från.

Enligt min mening utgör polisens grundverksamhet , att utreda och förebygga brott, övervakning och snabbt agerande vid alarm det absolut viktigaste inslaget i polisens verksamhet. Ålänningarna har rätt att kräva denna service.

Till denna del håller jag med Ålands polisförening , i min yrkesroll som landskapsåklagare ser jag dagligen goda exempel på det arbetet. Polisens rättmätiga krav på anvisningar och direktiv har jag berört i tidigare insändare.

Roger Eriksson (Lib)