DELA

Polisens rutiner utgör en hälsofara

Enligt Ålands polismästare kan man på fastlandet förnya körkort genom ansökan via internet, eftersom sökanden där kan identifiera sig med bankkoder. Men på Åland krävs att sökanden infinner sig personligen hos polisen. Varför frågar man sig?

Stöder man sig på tvingande lag? Inte vad jag kan se.

Identifieringen på fastlandet handlar uppenbarligen inte om att säkerställa att de till ansökan bifogade fotografierna föreställer sökanden. Denne kan ju i sin ansökan via internet bifoga foton på vem som helst. Alltså måste det även på Åland bara handla om att säkerställa att sökanden är sökanden och att denne faktiskt vill ha sitt körkort förnyat, samt att okulärt besiktiga sökandens lämplighet att inneha körkort. Det senare knappast något som bör avgöras över disk av en kanslist. I praktiken handlar nog den prövningen om att i olika register kolla diverse formaliteter, vilket inte kräver sökandens personliga närvaro. Att en sökande faktiskt önskar det han skriftligen ansöker om, kräver inte personlig närvaro hos andra myndigheter.

Polisen på Åland har i dessa coronatider gjort sitt bästa för att skydda riskgrupper genom att avdela alla kanslitider på tisdagar till dessa kunder, dessutom med tidsbeställning och extra städning av lokalen mellan varje besökare. Ändå uppmanade mig polismästaren i bästa välmening att snabbt beställa en tid medan Åland ännu är smittfritt. Uppenbarligen inser även han att risk att smittas föreligger i polisens upplägg. Detsamma gör landskapsregeringen på ett allmänt plan, eftersom den temporärt tillåter sökanden att till polisen inlämna erforderligt läkarintyg i efterhand (tydligen därför att man anser att det nu också finns en risk i att besöka läkare för erhållande av intyget).

Sålunda:

• Polismästaren anser att det föreligger en risk att besöka polisen.

• Landskapsregeringen kan knappast anse att det är riskfritt att gå till polisen, om de anser att det är riskfyllt att gå till läkare.

• Det finns ingen objektiv grund för att kräva personlig närvaro vid förlängning av körkort.

• Är det ur ett EU-perspektiv rimligt att polisen kräver personlig närvaro, när det råder straffbart utegångsförbud i stora delar av Europa? Dessutom har EU-kommissionen nu tagit ett initiativ innebärande automatiskt förlängning av giltighetstiden för körkort som annars skulle behöva förnyas, uppenbarligen för att körkortsinnehavarna skall kunna undvika risken att bli smittade vid besök hos utfärdande myndighet.

• Är det moraliskt försvarbart att polisen kräver personlig närvaro när Finland till och med är försatt i beredskapsläge för att befolkningen skall undvika smitta, och folk i riskgrupper till och med avråds av landets regering att handla mat själva? Kärnan i polisens verksamhet är ju att skydda medborgarna, inte att utsätta dem för onödig risk.

Bör inte den åländska polisstyrelsen på landskapsregeringens uppmaning be polisen att omedelbart ändra sina rutiner?

FOLKE HUSELL