DELA

Polisens rutiner när husdjur blir påkörda?

Det har kommit till kännedom att polisen på Åland uppenbarligen saknar tydliga rutiner för hur en påkörd och avliden katt ska hanteras. Det har kommit till kännedom att polisen inte anser det vara ”deras skyldighet” att hjälpa till? Det har kommit till kännedom att polisen slängt döda djur (sällskapsdjur) i sina egna sopor? Om detta stämmer är det ju ett direkt brott mot avfallslagen.

Ifall polisen saknar en praxis för hur man ska hantera ett påkört eller avlidet husdjur så borde ni kanske arbeta fram praxis för detta, kanske i stil med det som man har i Sverige?

Ifall lagstiftningen är otydlig så måste den ses över?

På polisens hemsida framgår att polisen kan bistå vid fasttagande och avlivande av djur. Då har väl polisen ändå ett ansvar?

Varje trafikdödat husdjur borde undersökas efter chip/tatuering/kontaktuppgifter samt föras till godkänd anläggning. Varje upplockat husdjur borde antecknas, eftersom det bakom varje påkört husdjur oftast finns en olycklig husse eller matte.

Jag och fler med mig önskar svar från polisen om er praxis för att hantera avlidna husdjur samt information om vart ni för döda djur.

SUSANNE VÄVARE

 

SVAR PÅ INSÄNDAREN:

Polisen har ingen skyldighet att ta hand om påkörda och avlidna katter eller andra husdjur, utom i fall där det finns risk för att djuret lider och det måste avlivas. Fasttagande och avlivande av djur grundar sig på polislagens stadgande om att polisen har rätt att ta fast och som sista utväg avliva ett djur som orsakar fara för människors liv eller hälsa eller betydande skador på egendom eller som allvarligt äventyrar trafiken. Enligt samma stadgande får ett djur också avlivas om det skulle innebära uppenbar grymhet mot djuret att hålla det vid liv. Även om det inte finns en skyldighet för polisen att plocka upp avlidna husdjur, åker polisen i många fall till platsen och försöker hitta ägaren i mån av möjlighet. Polisen har fört en dialog bland annat med Katthjälpen i fråga om katter samt med Zoodiaken om hanteringen och rutinerna i fråga om avlidna husdjur.

MARIA HOIKKALA, POLISMÄSTARE