DELA

Polisen på Åland i tv:n

Lite mer verklighetsnärvaro kunde det nog varit åtminstone vad gäller Ålands medverkan i dokumentärserien ”Ålands hjältar”. Exempelvis kunde man haft en bredare bild av polisarbetet med fler poliser involverade i olika vanliga situationer. Polisen på Åland arbetar inte hela tiden enligt gällande arbetsregler. Stoppande av bilar på Ålandsvägen mellan Skillnadsgatan och Pingstkyrkan borde ha filmats där en ensam polis utan synlig gul väst eller stoppspade skenar ut från trottoaren och stoppar föraren (bilen ”gömd” invid Pingstkyrkan). Att inte sedan kunna säga varför bilar stoppas vid förfrågan är tokigt.

Västra ufarten invid Ceders. Bilar som lämnat tekniska verken rondellen riktningen norrut stoppas av två poliser i krökningen på motsatt sida av Ceders stallbyggnad. Enbart ena polisen bar skyddsväst fast båda trampade på vägbanans mitt och sålunda fick biltrafik precis bakom ryggarna. I nära anslutning på sträckan finns gott om lämpligare ställen att stoppa fordon.

 

Mitt i natten anländer polisbil till parkeringsplats i staden. Flera poliser trampar kring och får uppmärksamhet från boende i huset, folk som är vakna i sommarnatten. Poliserna rör sig rätt planlöst och gör korta försök att se upp till andra våningen genom att klättra upp på en betongpelare. En av poliserna irrar runt bilarna med ficklampa och lyser in i dessa cirka 15 bilar. Polisbilen öppnas och låses hela tiden med fjärrkontrollen. Hela tre gånger gör samma polis manövern att lysa in i samtliga bilar med långa pauser emellan. Vad kan hända i dessa bilar under lite över en timme då poliserna hela tiden är på platsen bredvid bilarna? Att göra manövern en gång borde räcka. Sedan väljer man ut en bil som är olåst och tömmer den och sakerna läggs ut på asfalten bakom bilen. Bilder tas på sakerna och sedan läggs dessa tillbaka. En boende som ska på jobb kring fyra tiden frågar om polisen vill in i trappan för att nå den lägenhet man är intresserad av, istället för att göra farliga klättringar på en betongpinne. Nej, in ville polisen inte.

Finns många helt tokiga händelser med polisen på Åland involverade i som skulle ha varit filmade så att publiken fått en bättre och mer sanningsenlig berättelse om hur riktigt polisarbetet ser som vanligast ute bland allmänheten.

ANONYM

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Polisens målsättning är att utföra alla uppdrag på bästa sätt utifrån uppdragets karaktär och de resurser som finns tillgängliga. Uppdragen i fältverksamheten varierar och bedöms av utförande polispatrullens patrullchef från fall till fall utifrån den information som finns tillgänglig och hur brådskande uppdraget är.

Informationen som finns tillgänglig för polispatrullerna vid inledande av ett uppdrag varierar ofta och alla uppdrag har alltid inledningsvis en viss form av informationsbrist. Informationen insamlas inom organisationen och patrullerna som genomför verksamheten anpassar sina åtgärder i takt med att informationen når dem och förtydligas.

Speciellt vid inledande av ett uppdrag kan informationen vara begränsad för att först senare under uppdraget förtydligas vilket ofta sedan påverkar val av arbetssätt.

Polisen börjar alltid med lindrigaste möjliga alternativ av åtgärder som berör medborgarnas rättigheter och alternativen kan ändra under uppdragets gång.Vilken informationen som polispatrullen har tillgänglig vid utförande av ett uppdrag påverkar därmed val av arbetssätt och de åtgärder som utförs.

Vid en filminspelning av ett polisuppdrag och som visas i ett program framkommer inte alltid vilken information som polispatrullen har tillgänglig vid inledande av ett uppdrag och som styr de åtgärder som vidtas av polisen.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET