DELA

Polisen kommer att gå igenom händelsen

Här kommer polismyndighetens svar på insändare som behandlar ärendet där en patrull har stoppat en närvårdare tisdagen den 13 augusti:

Polisen har genomfört en rattfyllerikontroll på Måsvägen i Mariehamn klockan 01.54 – 02.47 natten mot tisdagen den 13 augusti. Polisen har genomfört en summarisk undersökning för en trafikförseelse och den beskrivning av incidenten som finns i insändaren motsvarar inte händelseförloppet så som det är beskrivet i undersökningsanmälan. Utryckningsfordon under utryckning beviljas fri passage automatiskt.

I polislagens första kapitel är polisens allmänna bestämmelse utskrivna, så som principer om minsta olägenhet, ändamålsbundenhet, utförande av uppgifter i väsentlighetsordning, åtgärdseftergift och åtgärdsfördröjning.

Polisen har ett stort ansvar att välja rätt handlingsalternativ till varje situation och tar individuellt beslut vid varje åtgärd. Lagen ger möjligheter till åtgärdsfördröjning och det skulle ha kunnat vara en alternativ handlingsmodell. Patrullen som var på jobb är i skrivande stund ledig och har inte hörts i samband med detta svar. Informationen har inhämtats från polisens dokumentation.

Polismyndigheten har full tillit till att patrullen evaluerat situationen efter bästa förmåga.

Polismyndigheten kommer att gå igenom händelsen internt samt kontakta Mariehamns stads hemtjänst för att klargöra möjliga missförstånd.

JOHAN PAWLI
POLISMÄSTARE