DELA

Polisen gör sitt yttersta för att säkerställa kundernas säkerhet

I en läsarinsändare ställdes bland annat frågan om varför man inte kan ansöka om körkort via internet på Åland, då man kan göra det i riket. Ålands unika situation med delad behörighet skapar olika processer beroende på om man söker om tillstånd med åländsk behörighet eller riksbehörighet. På Åland följer man den åländska lagstiftningen kring körkort medan man på riket följer rikslagstiftningen. På Åland ansöker man om körkort hos polisen, i riket ansöker man om körkort hos transport- och kommunikationsverket och i riket kan man göra det över nätet.

På rikets sida har man inom flera myndigheter sedan början på 2010-talet kraftig utvecklat e-servicen som möjliggör att man kan ansöka om olika tillstånd på nätet och i de processerna ligger fokus på en stark identifiering av kunden, till exempel med bruk av bankkoder eller -applikationer. Det är inte fråga om att skicka en ansökan från en email-adress till en annan, utan frågan om att logga in sig på ett säkert myndighetssystem och i samband med det identifiera sig på ett sätt som är definierat i lag som stark identifiering.

Motsvarande utveckling har inte skett på Åland gällande de tillstånd Ålands polismyndighet handhar och som har åländsk behörighet. Vill man ändra på detta krävs det en ändring i lagstiftningen samt ett datasystem som möjliggör verksamheten. Det är här på sin plats att påminna om att man hos Ålands polismyndighet kan söka tillstånd på nätet för flera produkter med riksbehörighet, så som pass och identitetskort.

För att förnya sitt åländska körkort bör man alltså följa den åländska lagstiftningen och den åländska körkortslagen. Körkortslagens 35§ Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort säger klar och tydligt att ”Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort görs hos polismyndigheten”. Här känner inte lagstiftningen till möjlighet att anhängiggöra ärendet eller fullfölja processen på nätet. Något eget myndighetsdatasystem som skulle möjliggöra en e-service för de Åländska tillstånden som polismyndigheten handhar existera inte i dagsläge. Bestämmelserna kring körkortets utfärdande och vilka krav man bör uppfylla för att få körkort eller förlänga sitt körkort är lagbundna och polisen följer självklart den existerande lagstiftningen.

Polisens rätt att kunna identifiera personer är definierad i polislagens 2 kap. 1§. För polisen är en av grundpelarna i verksamheten att alla kunder alltid identifieras, oberoende av i vilken roll man möter kunden. Identifieringen kräver närvaro. Med det förfarandet säkerställs medborgarnas rättsskydd individuellt samtidigt som det skapar en grund för det förtroende som existerar till utfärdade myndighetshandlingar. I ett brett perspektiv ska alla samhällsaktörer alltid kunna lita på att de myndighetshandlingar som polisen utför är korrekta.

Polisen bedömer inte risken till smitta själv, utan förlitar sig i bedömningen av smittsituationen på landskapsläkarens bedömning. Polismyndigheten följer de rekommendationer som hälsovårdsmyndigheterna och landskapet har gett. Landskapsläkaren har uttryckt i presskonferenserna en oro över att smittsituationen förändras i och med den ökade trafiken till och från Sverige. Den informationen tar polisen på allvar och har upprepat den till riskgruppskunder samt uppmanat att hellre snabbt sköta sitt ärende än att vänta med det.

Polismyndigheten har reserverat tisdagar för kunder i riskgrupper och då bör man göra en tidsbokning. Myndigheten gör sitt yttersta för att även riskgrupper kan sköta sina ärenden hos polismyndigheten så tryggt som möjligt.

JOHAN PAWLI

POLISMÄSTARE, ÅLANDS POLISMYNDIGHET