DELA

Polio snart utrotad

Med anledning av Världspoliodagen den 24 oktober.
Polio har varit ett mänsklighetens gissel sedan urminnes tider. Ingen botande medicin finns för denna virussjukdom som drabbat miljoner mänskor. Genom upptäckten att man med vaccin hindra poliosmitta har fantastiska framsteg gjorts. Tidigare har bara en farsot kunnat utrotas, nämligen smittkoppor. Nu är sagan snart all för polio.

Det är möjligt att utrota polio eftersom polioviruset förökar sig enbart i mänskan, inget djur kan ge det en fristad, viruset är bara en kort tid smittofarligt utanför mänskokroppen, det finns effektiva och billiga vaccin samt vaccineringen ger ett långvarigt skydd.
I Finland var den senaste stora polio epidemin 1956, följande år inleddes omfattande vaccineringar. En liten epidemi dök upp åren 1984-85, som dock avvärjdes genom att hela befolkningen gavs poliovaccin på en sockerbit.

Rotarys PolioPlus kampanj. Efter en lyckad vaccinationkampanj på Filippinerna 1979 då Rotaryorganisationen vaccinerade 6 milj barn beslöt Rotary International 1985 att ha som mål att vaccinera alla världen barn. Kampanjen fick namnet POLIOPLUS. För detta behövdes samarbetspartners och 1988 startade samarbetet med bl.a. WHO och UNICEF.

1985 förlamades 1000 personer per dag. Tack vare PolioPlus är man mycket nära en utrotning av polio. Hittills i år har endast 296 nya fall konstaterats. Från att 125 länder varit drabbade av årliga polioepidemier är det nu bara i 3 länder (Afganistan, Pakistan och Nigeria) där polio förekommer allmänt. I några ytterligare länder förekommer ströfall. Nu senaste misstänktes två fall i Syrien.

Under kampanjens första 20 år användes 4 miljarder dollar, lika mycket åren 2006-2010 och ytterligare en miljard har satsats årligen efter det.
Bill och Melinda Gates Foundation lovade 2009 bidra med 355 milj dollar till Rotarys kampanj och utmanade rotarianerna att samla ytterligare 200 milj dollar till juni 2012, vilket också lyckades. Rotary har sedan kampanjstarten 1985 bidragit med över en miljard dollar.

Rotaryklubbarna på Åland har under åren haft PolioPlus kampanjen som sitt stora humanitära mål. Under kampanjen 2012 lyckades Mariehamn och Godby rotaryklubbar tillsammans samla in 50.000 euro. För hela Finland inklusive Åland landande insamlingen på totalt cirka 120.000 euro, vilket möjliggjorde att 240.000 barn vaccinerades via Rotary Foundation. Ålands resultat var utan jämförelse det bästa bland rotaryklubbarna i Norden och Baltikum och berodde på ett stort engageng från medlemmarna som skötte insamlingar på gator och torg, ordnade utskick och kontakter till företag för större bidrag. En kyrkokoncert ordnades och ett eget EndPolioNow frimärke togs fram tillsammans med Posten.

Hittills har 2 miljarder barn under 5 år vaccinerats och vi är nu mycket nära slutet för polio, men det kommer att kräva stora ansträngningar för att rå på de sista poliofallen. Kampanjen, som har bytt namn till END POLIO NOW , fortsätter tills polio kan förklaras utrotad.
Björn-Olof Ehrnström
President , Mariehamns Rotaryklubb

För mera info hänvisas också till
http://www.endpolio.org/