DELA

”Poliisi” Ålands polismyndighet”?

Polisstyrelsen har sedan 2012 enligt lagen om Ålands polismyndighet ansvaret att ”se till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska”. Det är inte minst mot den bakgrunden förvånande och bekymmersamt att den ålänning som söker efter Ålands polismyndighet på nätet möts av den första sökträffen ”Poliisi – Ålands polismyndighet”.

Hemsidan som numera är en integrerad del av den finska polismyndighetens hemsida erbjuder medborgaren e-tjänster genom sidan suomi.fi. Inte nog med att den vanliga ålänningen först måste göra en juridisk analys av självstyrelselagens behörighetsfördelning för att vara säker på att det verkligen är rätt blankett man skickar in. Dessutom finns flera av blanketterna enbart på finska i likhet med tillhörande anvisningar där man på den svenskspråkiga sidan tidvis möts av budskapet: ”Oj då, något gick fel!”.

Är detta resultatet av regeringens arbete under mandatperioden med att stärka polisens åländska profil?

För oss i Ålands Framtid är denna utveckling oacceptabel. Vi har från ändå början haft höga förväntningar på polisstyrelsens förtydligade ansvar för språket inom myndigheten och kräver därför att de tillsammans med regeringen i brådskande ordning presenterar en lösning för att trygga ålänningarna rättsäkerhet och svenskspråkig service.

Axel Jonsson

Ålands Framtid