DELA

Poker run borde stoppas

Beklagar om jag felaktigt pekat ut MSF som arrangör för Poker Run men jag utgick från uppgifterna i tidningarna. Det uppges att Poker Run skall arrangeras igen 2021 i samband med Tall Ships Race. Kanske MSF kan medverka till att avstyra detta? Utom den enorma klimat- och miljöpåverkan dessa båtar har, så är det inget som passar ihop med tysta och miljövänliga segelfartyg!

De båtar som deltar i Poker Run inte bara släpper ut enorma mängder koldioxid. Motorbåtar har ingen avgasrening och det innebär stora utsläpp av kväveoxider, som direkt göder havet. Dessutom släpper de ut oförbrända kolväten och partiklar. Den mycket höga farten innebär ett stort hot mot alla sjöfåglar, kullarna skingras och blir lätta byten för rovfåglar eller blir direkt ihjälkörda. Sedan skall vi inte tala om bullerstörningarna. Finns det inga gränser för bullernivåer på sjön? Ljud leds extra långt över vatten och stör alla som bor i närheten av sjön. Nästan varenda dag under sommaren kommer de här monstren dånande, gärna en stilla sommarkväll då man vill njuta av tystnad och stillhet! Ljudnivån är ofta i paritet med ett startande jetplan.

JAN GRÖNSTRAND