DELA

Plumpt av landskapsregeringen vid tillsättande av förvaltningschef

Hänvisande till förra måndagens ledare i Nya Åland, där man på ett föredömligt sätt beskriver tillvägagångssättet vid tillsättande av ny förvaltningschef, kan man enligt mitt sätt att se ifrågasätta landskapsregeringen, och då framförallt lantrådet Veronica Thörnroos och vicelantrådet Harry Janssons agerande att till knäna såga rekryteringsgruppens förslag till tjänsten.

Om man läser rekryteringsgruppens pm/protokoll, kan man utläsa att det fanns två kandidater kvar, Anne Andersson och Arne Selander, som var de mest meriterade och hade den längsta erfarenheten av förvaltning, samt de bästa referenserna. Den nu valda förvaltningschefen John Eriksson fanns inte längre med som ett alternativ. Man kan förstå av det senare protokollet att även lantrådet Thörnroos omfattade rekryteringsgruppens förslag om att föreslå Anne Andersson som ny förvaltningschef.

Anne Andersson har mycket långa och goda erfarenheter av förvaltning. Hon är utbildad internationell ekonom från Uppsala Universitet och har cirka 30 års erfarenhet från offentlig verksamhet och förvaltning och är idag kommundirektör i Örebro kommun, som är Sveriges sjätte största kommun med cirka 13 000 anställda. Anne har åländskt påbrå och har tillbringat de allra flesta somrar på Åland där hon har sina föräldrar och släktingar och hade gärna flyttat hit med sin familj om hon fått tjänsten.

Enligt den profilbild, som samtliga politiska partier tagit fram, finns inget krav på juridisk utbildning, vilket gärna Harry Jansson framför, för tjänsten. En ekonom är nog lika god som en jurist i detta fall, och den speciella juridik som omfattar Ålands särart finns nog redan att hämta inom förvaltningen i landskapsborgen.

Det mest plumpa i ärendet är att landskapsregeringen nu väljer en person som redan är bortplockad ur rekryteringsprocessen.

Detta kan bara tolkas så att tjänsten redan var mer eller mindre dedikerad för John Eriksson och att svåger- och bypolitik råder i landskapsborgen. Hela tillvägagångssättet verkar något korrupt.

Harry Jansson har nu fått sin man till ”borgen” men förklara för mig hur man i fortsättningen på ett trovärdigt sätt kan locka hem högt utbildade personer till höga poster i landskapet Åland. I varje fall inte på det sättet som nu den centerledda regeringen har agerat.

BOSSE SJÖLUND