DELA

Platt fall för analysen

I måndagens Nyan spekulerar Klaus Rahikainen om könsroller och domslut och illustrerar på ett eminent sätt vikten av att kontrollera fakta, före man fattar pennan.
I det mycket tragiska vårdnadsfallet han refererar till hade modern kallat två vittnen Dr Suzanne Humphries (en kvinna) och Dr Jackie Swartz (en man). Den senare verksam som barnpsykiater vid Antroposofernas klinik i Järna och en känd vaccinmotståndare. Suzanne Humphries är njurläkare, verksam vid ett sjukhus i USA. Även hon är en vaccinmotståndare och sysslar dessutom med homeopati. Ingen av dessa kan anses vara någon auktoritet på vacciner.

Humphries senaste turné i Finland arrangerades (enligt hennes egen webbsida) av två företag. Ett i Helsingfors som säljer homeopatika och ett som sysslar med, medicinskt tvivelaktiga, men dyra *levade blodanalyser*.

Fadern hade ett expertutlåtande från Tuija Leino, överläkare och forskare vid THL (en kvinna) och landskapsläkare Axel Hansson (en man).
Sålunda faller Klaus genusargumentation till marken.

Baserat på de fakta som framkommit vid rättegången har inte rätten kunnat fatta något annat beslut än att döma till förmån för fadern och för barnets bästa.
Anders Gustafsson