DELA

Platser behövs för praktisk utbildning

Det reformeras och utvecklas inom gymnasieutbildningen och det har beslutats om en nedläggning av naturbruksskolan.
Jag som jobbar med de ungdomar som har det svårt med de teoretiska ämnena i skolan vill lyfta fram lite funderingar.

Landskapsregeringen bör nu i sin politik se mera långsiktigt – speciellt på dem som har svårt att passa in i den mer teoretiska utbildningen. I den långsiktiga utbildningspolitiken bör man även se över följande:
Under det senaste året så togs det in färre antal elever på platser enligt prövning och det bör ses över hur det behovet täcks inför framtiden.
Tidigare har bl.a. naturbruksskolan tagit emot ett stort antal studiesvaga elever och sedan, med berömvärt jobb, lyft dessa ungdomar genom att visa att även de kan klara en utbildning.
Jag vill samtidigt berömma den sittande regeringen – att de såg behovet av den sysselsättningsåtgärd som behövdes, och att de tillsatte den extra linje som kom hösten 2009 på naturbruksskolan och som snabbt blev fullsatt.

Med anledning av det ovanstående så bör Landskapsregeringen se vad den kan göra för att åtminstone bibehålla de antal platser med praktisk inriktning samt platser enligt prövning som finns och inte minska på dem nu i dessa tider.
Det är så viktigt för en ungdoms självkänsla att få komma in i en sysselsättning efter grundskolan och i dagens lågkonjunktur så är det i princip en omöjlighet att få jobb utan en yrkesexamen.

Jag varken vill eller kan se flera ungdomar än vad vi har i dag bli marginaliserade. Därför vill jag nu lyfta fram behovet av studieplatser för ett ökande antal ungdomar, dvs de som kommer ut ur grundskolan med antingen ett behov av studieplats enligt prövning, eller behov av en mer praktisk utbildning, både för pojkar och flickor.
Det finns i dag många ungdomar som varken har studieplats eller jobb och att stötta och hjälpa dem är ett tungt och krävande jobb. Då rimmar det illa att landskapsregeringen lägger sparkrav på AMS då man istället borde satsa på att stöda de utsatta ungdomarna.

Ungdomsarbetslösheten förväntas stiga och då behövs det mera resurser för att vägleda och stöda ungdomarna inte mindre.

Göte Winé ( S )