DELA

Plastbanta på världsmiljödagen!

Denna dag, den 5 juni, firar vi årligen FN:s världsmiljödag sedan Stockholmskonferensen 1972. Det är en dag som manar till eftertanke i en värld med 7,6 miljarder invånare där trycket på jordens resurser ständigt ökar. Det är en dag då vi alla har möjlighet att tänka nytt.

Temat för 2018 års världsmiljödag är att bekämpa plastutsläppen i vår natur. Visste du att 80 procent av skräpet som finns i havet kommer från land? Havet håller på att drunkna i skräp, år 2050 befarar man att det finns mer plast än fisk i haven. Mikroplastutsläppen orsakar också problem för vattenlevande organismer som aldrig förr. Plasten bryts ned i väldigt sakta takt, vilket skapar problem flera hundra år framöver.

Så vad kan vi själva göra för vårt Åland?

1. Plocka upp efter dig själv och gärna även efter andra. I kampanjen Städa Åland som pågick i hela maj har vi fått bevittna nedskräpade stränder som vi inte trodde fanns!

2. Minimera inköp av nyproducerade produkter. Återanvänd och reparera befintliga. Det som inte kan räddas eller lagas lämnar du till återvinning. Det vanligaste skräpet i hav och på stränder är just engångsartiklar.

3. Fundera på hur och vad du konsumerar. Investera i en termosmugg, ta med dig egna bestick i ett praktiskt etui, sy eller köp frukt- och grönt-påsar samt undvik och tacka nej till engångsartiklar i plast.

4. Köp begagnade kläder och tvätta inte för mycket! Syntetkläder med akryl och polyester avger mikroplaster och kan inte hanteras av reningsverken. Detsamma gäller för mikroplaster i vissa hygienprodukter.

På politisk nivå hoppas vi på att Åland snart kan få en plaststrategi som ytterligare kan intensifiera arbetet med plastbantning och minskningen av mikroplastutsläpp på alla nivåer – allt från konstgräsplaner till biltrafikens påverkan. Tillsammans gör vi skillnad!

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

Ålands Natur & Miljö r.f.