DELA

Planera för medborgarna

Ska du flytta? Har du kommit ihåg att meddela om avräkning för vattnet? Har du anmält flytten till Mise? Har du ordnat att elmätaren läses av?

Infrastruktursektorn är idag utspridd på många olika instanser, en samordning skulle förenkla vardagen för medborgarna. Jag vill att planeringen ska utgå från medborgarna.

Jag vill att vi ska kunna ringa till en gemensam kundservice som hanterar all offentlig infrastruktur. Det skulle också spara pengar. Det är dyrt att upprätthålla olika register, det är dyrt med olika faktureringssystem och de små organisationerna är sårbara. Vi behöver hitta sätt att effektivera infrastrukturen så att vi även i framtiden kan ha gatubelysningen tänd!

Ingrid Johansson (lib)