DELA

Pinsamt utspel, Runar

Runar Karlssons (C) utspel om blåmusslor och fiskodlingar var på sitt sätt intressant. Tänker regeringen skära i miljöinvesteringarna i kommande budget och gömma sig bakom blåmusselprojektet? Helt nya inbesparingar är ju att vänta eftersom den finska ekonomin inte repade sig som man trodde och kommande klumpsummor knappast kommer att svara upp till förväntningarna. Och Runar har säkert god insyn i vad som är på gång.
Men Runars utspel sätter också fokus på trafikavdelningen. Vad har man gjort för miljön där under Runars år bakom spakarna? En snabb koll på deras hemsida visar att man inte ens verkar ha en miljöpolicy. Ganska märkligt med tanke på att just trafikavdelningen är den av landskapets verksamheter som är absolut mest miljöbelastande.

Men på hemsidan finns i stället en mycket intressant miljöutredning för Trafikavdelningen från 2003. Där kan man bland annat läsa att landskapet har giftiga asfaltmassor som måste hanteras. Något ledningen, med Runar i spetsen, tydligen struntade i med öppna ögon med tanke på de senare dumpningarna lite här och var och bråket med Rafaels.
Sidan 23 i rapporten beskriver problemet; ”Anställda vid trafikavdelningen är i regel positiva till miljöarbetet, men kunskapen i ämnet är inte tillräcklig. Det finns även tendenser, om än i liten utsträckning, som pekar på det rakt motsatta, det vill säga bristande arbetsmoral och engagemang samt okunskap”.

Andra saker rapporten tar upp är bristen på katalysatorer på landskapsfärjorna. Att det är svårt att räkna ut utsläppsmängder då vajerfärjornas maskinrapporter ofta saknar uppgifter om bränsleåtgången. Att man inte tar tillräcklig hänsyn i kemikalieanvändningen.
Rapporten är sammantaget en mycket ledsam läsning och man kan bara hoppas att åtminstone några av problemen åtgärdats. Med tanke på alla de ekonomiskt goda åren och politikernas påstådda miljöengagemang borde vi idag ha Nordens mest miljövänliga förvaltning. Om vi bara haft kompetenta ledare vid spakarna.

Vi kunde idag, liksom man gör i förbindelsefärjorna i Norge, kört våra landskapsfärjor på LNG (flytande naturgas). Landskapets tunga trafik, också den privata, kunde ha körts på ”dual fuel” system, det vill säga möjlighet att köra på både gas och diesel. Vi kunde ha sluppit de självförvållade och mycket kostsamma problemen med giftiga asfaltmassor.
Runars utspel är bara ännu ett pinsamt exempel på hur våra politiker aktivt försöker sopa sina problem under mattan genom att fästa allmänhetens fokus på något annat. Vilket också lyckas om allmänheten är ointresserad av politiken i allmänhet och hur förvaltningen sköts i synnerhet.

Vi medborgare måste bli betydligt duktigare på att ifrågasätta våra förtroendevaldas beslut, hur man hanterar vår förvaltning och våra samhällsmedel.
Erik Schütten