DELA

Personligt ombud firar ett år!

Genom projektet personligt ombud har Ålands handikappförbund sedan ett år tillbaka kunnat erbjuda skräddarsydd service till personer med funktionsnedsättning.
Det är glädjande att så många som 65 personer har kontaktat personligt ombud under det första projektåret och vi välkomnar nya klienter att ta kontakt!
”Man måste vara frisk för att orka vara sjuk” hör man ofta klienter säga och tyvärr ligger det mycket sanning i det påståendet. Väldigt mycket fungerar bra i vårt åländska samhälle men det finns även utrymme för förbättringar. Bland de 65 personerna som har kontaktat personligt ombud under det första verksamhetsåret lider många av långvarig sjukdom och avslag på ansökan om pension har lett till stora ekonomiska bekymmer. Många klienter är under kortare eller längre tid beroende av utkomststöd och Matbankens tjänster för att klara vardagen.

Det är inte ovanligt att en långtidssjuk person som kontaktar personligt ombud har kontakt till ett tiotal olika läkare och många andra myndigheter, mer eller mindre samtidigt. För den långtidssjuke händer det rätt ofta att en övergripande plan för rehabilitering och eventuell återgång till arbetslivet saknas. Många olika myndighetskontakter i kombination med sviktande hälsa och dålig ekonomi, leder till att livssituationen blir synnerligen påfrestande och många upplever att ingen hjälper dem att greppa helheten. Det händer att klienter känner sig väldigt ensamma eller har blivit dåligt bemötta inom vården eller kommunernas socialservice och därför vänder sig till personligt ombud för att få stöd i kontakten till olika instanser i samhället. Det är också vanligt att klienter vill ha hjälp med att ansöka om olika förmåner och bidrag eller överklaga beslut.

I det här sammanhanget är det lämpligt att lyfta fram att boende för unga vuxna som lider av olika neurologiska sjukdomar exempelvis Huntingtons sjukdom, saknas på Åland. Den som är ung vuxen och inte längre klarar sig hemma är hänvisad till kommunernas äldreboenden, vilket ur individens synvinkel långtifrån alltid är den optimala lösningen.

Målsättningen är att alla som kontaktar personligt ombud ska få hjälp så fort som möjligt. Som personligt ombud utgår man alltid från individens behov och arbetar på uppdrag av klienten. Som klient kan man träffa personligt ombud regelbundet under en längre tid och ibland räcker det med råd och vägledning per telefon. Hembesök görs vid behov. Personligt ombuds tjänster är avgiftsfria. Tveka inte att ta kontakt!
Harriet Storsved
Personligt ombud
Ålands handikappförbund

22100 Mariehamn
Telefon: 527 360, E-post: harriet.storsved(at)handicampen.ax