Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Personalrepresentation i ÅHS styrelse

Det gläder mig att flera politiska partier nu inser behovet och nyttan av att personalen är representerad i ÅHS styrelse. När jag som ersättare i styrelsen ”lyfte” frågan, ansåg alla de närvarande partirepresentanterna att detta inte var möjligt, då styrelserummet var alldeles för litet (!) då cirka 15 olika personalgrupper skulle representeras där. Mitt förslag om att personalen skulle få rösta fram en gemensam representant, ansågs inte av någon av de närvarande vara en god idé, varför frågan förföll. Men nu ser jag på insändarsidorna och i valreklamen att partierna ändrat uppfattning i frågan. Det gläder mig.

RUNA LISA JANSSON (OB)