Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Personalrepresentant i Åhs-styrelse

En god personalpolitik är centralt ifall man vill att den anställda ska ges möjligheter till god försörjning, social gemenskap, yrkesstolthet och framtidutveckling. Därför anser jag att Åhs bör ha en personalrepresentant i styrelsen. Åhs-personal har under de senaste åren varit utsatta för inbesparingar och förändringar som på många sätt skapat oro och otrygghet. Personalen utgör den viktigaste resursen vårt sjukhus har, och detta måste framgå vid planeringen av alla verksamheter och i allt förändringsarbete.

För att trivsel och engagemang ska finnas måste förståelse skapas för de förändringar som beslutas i organisationen. En aktiv medverkan mellan personal och ledning krävs för att skapa en god arbetsmiljö, jämställdhet, medbestämmande och fortbildning. Därför är det viktigt att Åhs-personal ges möjlighet att föra fram sina åsikter, att man lyssnar på dem och att personalen känner sig delaktiga. Gör som i Gymnasieskolans styrelse. Tillsätt personalrepresentanter i Åhs-styrelse.

SARA KEMETTER (S)