DELA

Personalen såg filmen innan eleverna

Hur man pratar med sina barn om droger är en fråga de flesta föräldrar ställer sig i något skede, och något tydligt facit som passar alla barn finns tyvärr inte. Det är många faktorer som spelar in, barnets ålder, mognad, personlighet, er relation och situationen, bland annat. Några bra grundprinciper finns dock. Att prata på en nivå som är anpassad för barnet, att samtalet känns naturligt är viktigt.

Diskussionen behöver vara saklig, och även om du inte är expert på droger, är det viktigt att inte vara dömande, att inte skrämma barnet och att inte varken överdriva eller underdriva farorna med droger. Var öppen för barnets åsikter och visa att du tar barnets och hens åsikter på allvar.

Filmen ” Den maktlösa kampen” är ett projekt mellan FFN Åland, produktionsbolaget SX2 och Familjen Grönlund. Tanken var att ett åländskt material, att använda som underlag för diskussioner både bland föräldrar och med ungdomar, skulle kännas mer relevant och lättare att ta till sig. Att konceptet även innefattar ett besök av mamman i familjen, och en efterföljande diskussion med henne har visat sig framgångsrikt eftersom det blir väldigt verkligt och påtagligt för åhörarna.

Det är svårt att vifta bort, både för vuxna och ungdomar. Filmen har visats för många tusentals ungdomar och föräldrar i svenskfinland, och konceptet är alltså välbeprövat. Kontakten med de åländska skolorna är väletablerad sedan flera år, och de flesta skolor har ett eget exemplar av filmen för personalens räkning.

Vid besöket i Näfsby fick personalen se filmen innan eleverna, och föräldrarna fick information om besöket innan via skolans kanaler. Filmen visades för åk.6, medan åk 4-5 fick möjlighet att prata med Gunilla, men såg inte filmen. Vi är mycket noga med att poängtera för skolorna att det är de som avgör om filmen är lämplig att visa för deras elever eller inte.

Våra rekommendationer är just de som Ann-Charlotte nämner. Innan besöket hade vi en intern genomgång av konceptet, med fokus på hur man anpassar diskussionen för just denna åldersgrupp, men det är alltid upp till skolan att avgöra vad de anser är lämpligt.

Det är fint , och viktigt, att man som förälder engagerar sig i de här frågorna och när det gäller arbetet mot droger, och hur man pratar med unga om det, är det oerhört viktigt att det finns ett samspel mellan samtliga vuxna i barnens närhet. En bra kommunikation med skolan och andra föräldrar är alltid en fördel. Det här projektet fungerar absolut bäst om både föreläsare, skolan och föräldrar samarbetar.

Information till föräldrarna ska alltid gå ut, och FFN erbjuder även möjlighet att i samband med skolbesöken via filmen för, och hålla en efterföljande diskussion med, elevernas föräldrar. I det nämnda fallet fanns denna möjlighet onsdagen efter skolbesöket, och där hade många av dina funderingar kunnat få svar direkt. Man har möjlighet att kontakta skolan, och även FFN och Gunilla, innan besöket, om man känner sig osäker.

För den som känner att detta väcker frågor och tankar som man behöver bolla, kan man kontakta FFN på tel: 0408-377 115.

Cita Nylund

Fri Från Narkotika Åland rf