DELA

Personal på ÅMHM: Landskapsregeringen måste vidta åtgärder

Vi vill ge vår myndighetschef Susanne Perander vårt fulla stöd i konflikten med majoriteten i styrelsen. Vi är mycket oroliga för att hon inte orkar fortsätta med sitt uppdrag under rådande förutsättningar. Hon har verkligen lyckats med att leda och ena myndigheten och att föra den framåt – att tappa henne vore ytterst olyckligt och till skada för hela myndigheten. ÅMHM saknar egna verktyg för att lösa problemet och begär därför att ansvarig minister och/eller landskapsregeringen vidtar åtgärder, eftersom det som hittills har gjorts inte gett resultat.

ANNETT PFEIFER

PRAKTISERANDE VETERINÄR, ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE

MIKAEL GRANHOLM

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSINSPEKTÖR, 1:A VICE ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE

MAGNUS ERIKSSON

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR, 2:A VICE ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE

BITTE BAMBERG

LABORATORIECHEF

ERICA DANIELSSON

PRAKTISERANDE VETERINÄR

SANNA EKBLOM

LABORATORIEANALYTIKER

JANNE ERIKSSON

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

MARIA ERIKSSON

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSINSPEKTÖR

MARIA FURA

PRAKTISERANDE VETERINÄR

FREDRIK GRIPENBERG

BITR. FÄLTMÄSTARE

JILL GRIPENBERG

LABORATORIEANALYTIKER

CAMILLA GRÖNLUND

VETERINÄRASSISTENT

MIKAEL HAGMAN

PRAKTISERANDE VETERINÄR

PATRICIA HALLAKORPI

KEMIST

JOHANNA HOLMBERG

LABORATORIEANALYTIKER

KETZIA KARRING

HYGIENIKER/SEKTIONSCHEF

KIM LUOMA

FÄLTMÄSTARE

CHRISTEL MATTSSON

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

CAMILLA NYBERG-SELANDER

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

JACOB RIDDERBORG

PRAKTISERANDE VETERINÄR

MICHAELA ROSÉN

KANSLIST

NINA ROSENBACK-HOLMSTRÖM

BIOLOG

LINDA SILTALA

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

SOFIA SMEDS

LABORATORIEANALYTIKER

MIKAEL STJÄRNFELT

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

KAJSA SUNDBERG

PRAKTISERANDE VETERINÄR

SUSANNE SÄRS

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

ANDERS TUFVESSON

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

JULIA WESTERBERG

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

MATS WESTMAN

MILJÖSKYDDSINSPEKTÖR

SAMT FEM ANSTÄLLDA TILL VARS NAMN ÄR KÄNDA FÖR ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE