DELA

Permanenta Virtu

När ålderdomen smyger sig på blir synen grumlig och händerna darriga och då är inte en läsplatta det bästa hjälpmedlet att bryta ensamheten och skapa trygghet. Däremot det digitala äldreomsorgsprogrammet Virtu, som har införts som ett projekt i landskapet och kommer att avslutas vid årets slut, om inte medel beviljas.

Virtu ger både trygghet, hjälper med motion, bryter ensamheten, kontrollerar att allt är väl, bevakar att mediciner tas osv. För de äldre på landsbygden och även i staden är det av största vikt att Virtu-projektet permanentas för att möjliggöra ett boende i det egna hemmet så länge som möjligt men även för kommunernas serviceboenden skulle Virtu ge en meningsfull tillvaro.

En självklar huvudman för Virtu är kommunalförbundet DGH dit de flesta landskommuner hör. Bästa politiker bekanta er med Virtu-programmet och gör en insatts för de äldre i vårt samhälle.

Eva Dahlén (MSÅ)