DELA

Perämaa ska följa lagtingets beslut

Mats Perämaa föreslår att elkonsumenterna på Åland ska stå för hela 60 procent eller 75 miljoner euro för den så kallade Finlandskabeln. Förslaget innebär kraftigt förhöjda elkostnader för privata abonnenter, offentlig verksamhet och företag. Förslaget leder till att det redan höga kostnadsläget på Åland ytterligare höjs. De åländska företagens konkurrenskraft försämras och risken för ökad inflation är uppenbar. Mindre pengar i börsen istället för mera vilket Perämaa lovade inför valet 2007 blir därmed ett faktum.

Perämaa försöker tysta socialdemokraternas kritik genom att säga att lagtinget beslutat att kabeln ska byggas. Det stämmer att lagtinget enhälligt beslutat att kabeln ska byggas för att trygga behovet av reservkapacitet och möjliggöra ökad försäljning av grön el. Men lagtinget har också beslutat att finansieringen till 40 procent ska ligga på abonnenterna och den resterande delen på ägarna, i detta fall främst landskapsregeringen.
Perämaa bör därför förbereda ett förslag till finansiering som följer lagtingets beslut. Att bolla tillbaka ansvaret till oppositionen duger inte. Perämaa har ansvaret och arvode för att lösa finansieringen i enlighet med lagtingets beslut utan att gräva djupare i elkonsumenternas börsar.
Barbro Sundback (S)