DELA

Perämaa förvånar

Finansminister Perämaa har nu fått veta av skattestyrelsens överdirektör Mirjami Laitinen att en egen kommunalskattelag är möjlig, men att hon inte vet vad det kan kosta. I övrigt har Laitinen inte något att säga. Grattis Perämaa !

Något förvånad är man dock över att regeringens finansminister inte känner till att kommunalbeskattningen är åländsk behörighet. Ännu mera förvånad blir man över att finansministern måste konsultera en finländsk tjänsteman i ärendet. Otroligt förvånad blir man över att journalisterna upprepar dumheter som spottas ut från regeringskansliets nya propagandaavdelning.
Vad vill regeringen uppnå med generaldirektörens besök och vad vill man säga med sin presskonferens. Man ska vara mer än ointresserad för att imponeras av finansministerns agerande.

Barbro Sundback (S)

Så här kommenterar finansminister Mats Perämaa (Lib):

Generaldirektör Laitinen var inbjuden för att diskutera frågor som berör självstyrelsen i förhållande till skattestyrelsen. Ingenting konstigt med det.  Den här regeringen anser att dialog är ett verktyg för att föra frågor framåt.
Den här regeringen har ett intresse av en egen kommunalskattelag och i den ingår naturligtvis frågan om hur den byråkratiska delen skall skötas och därför fanns ett intresse att diskutera skattemyndighetens beredskap att sköta uppbörden. Vår behörighet ger oss givetvis rätten att sköta den byråkratiska delen själv men det kan knappast ligga i självstyrelsens intresse.
Därutöver diskuterade vi bland annat huvudort för västra finlands skatteverk som skall bli Åbo. Detta sammanfaller med våra intressen speciellt i förhållande till de alternativ som fanns i ett tidigare skede. Detta gynnar också Ålands skattebyrå i dess arbete att ge god service på svenska.
Därutöver diskuterade vi bland annat problemen med att alla inflyttade (även till Åland) i befolkningsregistret ges språkkoden finska. Detta kunde i värsta fall även kunna påverka informationen som skattemyndigheten ger inflyttade så att den skulle vara på finska. Våra diskussioner med generaldirektören torde ha undanröjt den risken och det anser vi givetvis att är bra.
Jag anser att mötet med generaldirektör Laitinen var nödvändigt och framgångsrikt.
Till slut önskar jag dig Barbro en fortsatt god sommar!