DELA

Pensionsförslaget kostar mer än det sparar

Höjningen av pensionsåldern kommer öka arbetslösheten och förlänga lågkonjunkturen i Finland.
Pensionen är belöningen man får för att ha arbetat hårt hela livet. I dag dör dock 20% av befolkningen innan man når belöningen. Skjuter man fram pensionen så är det ännu fler som aldrig hinner njuta an att få gå i pension. Är det så vi ska behandla de som byggt upp samhället?
Visst blir vi äldre idag. Men det är sista tiden på äldreboendet som blivit längre på grund av bättre sjukvård. Det är ju inte tiden på institutionen för åldringar som vi ser fram emot, utan tiden från pensionsdagen och framåt som man fortfarande är relativt pigg. Nu blir det färre som får uppleva den.
Redan idag är det få som har råd att gå i pension vid 63, de flesta går idag vid 65 eller 68. Detta skjuts nu då fram till 68 eller 70. Orkar alla som inte är rika arbeta till 70?
Den högre pensionsåldern kommer skapa fler långtidssjukskrivningar bland äldre. De som redan i dag är utslitna innan de når pensionsålder blir sjukskrivna två år längre. Sen ökar antalet som får kroppen utsliten innan de når pensionsåldern.
Detta kommer även kosta en hel del för sjukvården och samhället och företagen.

Den som önskar ska naturligtvis ha möjlighet att fortsätta arbeta trots uppnådd pensionsålder. Men nu kommer arbetsförbudet för exempelvis chaufförer emot. Och borde ju flyttas fram med motsvarande 2–4 år, om vi nu är så mycket piggare och friskare än tidigare. Annars kan man ju inte ändå fortsätta jobba något år till.
Högre pensionsålder skapar även fler långtidsarbetslösa. Man vill få äldre att arbeta längre för att spara pensionspengar, men man skapar arbetslöshet istället.
Är det bättre att en 63-65 åring får jobba längre eller att en 20–30 åring får arbetet, som ska bilda familj, skaffa egen bostad? Det är ungdomarna som håller samhället rullande.
Ungdomar med fast ekonomi och arbete:
– Bildar familj, skapar fler framtida skattebetalare, håller konsumtionen uppe.
– Köper/bygger sitt första hem omsätter pengar via fritid och intressen. Detta ger fler arbetstillfällen, mer konsumtion mer pengaomsättning m.m.
– endast ungdomar med stadig inkomst startar nya företag.
Vad gör en pensionär om den förtjänar lite mer? De flesta anser de gjort sitt och får de någon slant över, hamnar de i madrassen. Inte bildar dom familj. Inte börjar de bygga sig ett nytt hem. Inte startar de nya företag.

Varje ungdom som bygger sig ett hem, eller startar eget företag, skapar ökande konsumtion som skapar ännu fler arbetsplatser.
Politikerna gör en snabb inbesparing på pensionärernas bekostnad. Fler dör innan de når pensionsåldern ger kortare tid att betala ut pension.
Och visst kommer det spara pengar kortsiktigt, men det kommer kosta långt mer på långsikt.
– Fler arbetslösa ungdomar.
– Färre har råd att bygga ett eget boende.
– Fler långtidssjukskrivningar bland äldre.

I förslaget så går man ut med att man gynnar dom som är unga nu, genom att man börjar förtjäna pensionspengar redan vid 17 års ålder. Men i dag är det få som går ut i arbetslivet som 17 åring. Det krävs allt mer utbildning i dagens samhälle så de flesta skolar sig fram till 21–25 års ålder.
Detta gör ju att de istället missar fler år än man gjort tidigare. Detta resulterar i att man får betala en högre pensionsavgift.
Vinnarna i detta förslag är gubbarna som gjort detta förslag, som är födda före 1955. De drabbas inte. Vinnare kan även de ungdomar som inte utbildar sig och ändå lyckas få ett arbete. Förlorare är ungdomar som utbildar sig, men de största förlorarna är de som är födda på 60-talet och 70-talet.
Vi har alla betalat in pengar till vår pension, och nu blir vi av med två år. Var är utredningen som visar vad det skulle kosta varje löntagare per månad att få behålla pension vid 63 års ålder? Man har 45år på sig att förtjäna in pensionen på gånger 12 månader, så kostnaden per månad blir nog inte stor. Jag tror många gärna betalar några euro mer per månad och får behålla pensionsåldern på 63. Var är utredningen som visar vad befolkningen vill?
Sätt pensionsåldern till 61 istället och se till att unga får jobben. Det lönar sig för samhället, minskar sjukkostnaderna och gör människor nöjdare.
Henrik Hagström
bestulen på två års inbetald pension.