DELA

Pensionsfonden kan placera på Åland

Olof Erland (lib) kritiserar Moderaterna i en insändare och tar ett uttryck sagt av mig i lagtingsdebatten ur sitt sammanhang som motiv för sin kritik. Ordagrant sade jag detta i budgetdebatten vad gäller pensionsfonden (det går att kontrollera i stenografiska protokollet):
”Vi kommer att nästa år ha ett värde kring 340 miljoner euro í landskapets pensionsfond. Det är mycket pengar det. Vi borde kunna diskutera också fondens placeringar. Varför kunde inte pensionsfonden köpa in sig i Ålandsbanken med, låt säga, 20 miljoner euro. Det kunde hjälpa till att behålla vår alldeles egen nationalbank i åländska händer. Det vore väl bra? Jag lyfter ändå främst tanken för att man kunde överväga att åtminstone en viss del av kapitalet placeras lokalt på Åland. Det här kunde generera positiva effekter för vårt samhälle som också kommer pensionstagarna till nytta. Det borde inte vara orimligt med placeringar i det åländska näringslivet. Vi har nog bolag som går lika bra eller bättre än de internationella bolag som fonden nu har placeringar i.”

Att, som Olof Erland gör, jämföra Ålandsbanken med Andelsbanken och Nordea i samband med begreppet nationalbank kan inte riktigt göras. Det är bra att Andelsbanken och Nordea finns som alternativ och säkerligen värderar många av deras kunder sin relation till dessa banker, men ingen av dessa två kan övervägas starkt om man avser att placera kapital lokalt eftersom Andelsbanken är ett andelslag och Nordea Åland är ett regionkontor i deras bankverksamhet i Finland.

Jag tycker att pensionsfonden också kunde hjälpa till att hålla hjulen igång i det åländska samhället. Självklart ska man välja ut bolag som ger bästa möjliga avkastning för pensionstagarna. Flera åländska bolag har genom åren gett bra avkastning åt ägarna. Ålandsbanken har historiskt sett varit bra på det, även om bolaget de senaste åren inte haft bra avkastning. Å andra sidan kan man tycka att aktiekursen nu är relativt låg i en historisk jämförelse, men jag lyfte alltså Ålandsbanken främst som ett exempel för att få uppmärksamhet på att man faktiskt kunde placera i åländska bolag också.
Att skapa nytta genom att investera lokalt som ger avkastning till investeraren samtidigt som den ekonomiska aktiviteten på hemmaplan ökar kan väl inte vara dåligt? Om åländska företag går bra så går Åland som samhälle också bra vilket i slutändan ger mer skatteintäkter och därmed större trygghet också för inbetalningar till pensionsfonden. Det finns alltså en extra fördel för pensionstagarna också med lokal placering. Är det inte bra då om en liten procentuell andel av kapitalet placeras på Åland?

I allmänhet har man årlig genomgång av placeringsplanen där man funderar och sen tar det ganska lång tid att få ändringarna genomförda eftersom man ska skriva avtal med olika förvaltare och så vidare. Styrelsen för pensionsfonden har länge haft möjligheten att placera en andel av kapitalet i åländska bolag i placeringsplanen, men valt att inte utnyttja möjligheten. Det tycker jag att man kunde göra. De professionella kan säkert sedan göra en bedömning av vilket/vilka åländska bolag som lämpar sig bäst för detta. Det finns alltså ingen vilja att spekulera bort något av allmänhetens pengar såsom Olof Erland vill få det att framstå.
Petri Carlsson (M)
Lagtingsledamot