DELA

Pensionärsstöd på flera sätt

I en kritisk insändare frågar sig Runa-Lisa Jansson om något överhuvudtaget har gjorts för pensionärerna… eller om det som vanligt är tomma löften.
Gruppen äldre är en stor grupp som är allt annat än homogen. Det finns stora skillnader i preferenser och valmöjligheter vad gäller inkomst, boende, fritid mellan yngre och äldre pensionärer och mellan kvinnor och män. ÅSUB konstaterar i sin rapport Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland (2007:5) att de pensionärer som lever på marginalen är ensamstående, kvinnliga folkpensionärer.

Det första tillfället för åtgärder som sittande landskapsregering hade var i första tilläggsbudget för år 2008, fem månader efter regeringstillträdet. Då anslogs tilläggsmedel, vilka beviljades kommunerna, att användas för förebyggande utkomststöd, ett specifikt pensionärsstöd upp till 70 e för de med de minsta pensionerna.
Därefter utarbetades ett lagförslag om ett särskilt pensionärsstöd som bygger på principerna om förebyggande utkomststöd. Lagen är färdig men i dagsläget bordlagd. Det har pågått en parallellprocess på rikssidan där en lag om garantipension är på gång. Garantipensionen vänder sig i huvudsak till samma målgrupp som LR:s förslag om särskilt pensionärsstöd. Det är en lag som LR välkomnar. Vi har i våra kontakter med Ålandsminister Astrid Thors, representanter i SATA-kommittén och social- och hälsovårdsministeriet drivit frågan att förbättra pensionerna eftersom pensioner inte är åländsk behörighet.

Tills lagen om garantipension träder i kraft har våra pensionärer fortsättningsvis möjlighet att söka förebyggande utkomststöd, skulle garantipensionen av någon anledning inte förverkligas är vår lag färdig att träda i kraft.
LR har dessutom gjort en kartläggning Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland. De som verkligen lever på marginalen, i princip hela livet, är personer med psykiska och fysiska funktionshinder och som kanske aldrig eller under endast en kort tid varit yrkesverksamma, som aldrig haft möjlighet att skaffa sig varken eget boende eller minsta lilla matriella välstånd. En grupp vars röst sällan hörs i den allmänna debatten.
Också de har haft möjlighet att söka om det förebyggande utkomststödet och kommer också att omfattas av garantipensionen.

Ytterligare åtgärder för att förbättra pensionärernas ekonomi, få mer i plånboken, är sänkt högkostnadstak inom ÅHS för pensionärer samt en mycket efterlängtad reform nämligen att även sjukpensionärer ingår i högkostnadstaket.
Dessutom har en lagstiftning för att underlätta för invalidpensionärer att arbeta efter förmåga antagits. Stödet som infördes i början av mandatperioden för utbyggnad av enskilda avlopp kan också nämnas i sammanhanget.
Konkreta åtgärder och mer pengar i plånboken för dom som behöver det mest.
Katrin Sjögren (lib)
social- och miljöminister