DELA

Pensionärers köpkraft

Kollegan Axel J skriver tänkvärt om pensionärernas situation och bekymret med låga pensioner. Till det kan läggas att vi också har andra grupper som får vända flera gånger på slantarna och av dem är många kvinnor.

I Mariehamn har vi ett tillfälle att göra något konkret att stärka köpkraften för dessa (och även generellt) när vi nu skall uppgöra en ny stadsplan för centrum. Det är att göra det blir möjligt att producera billigare bostäder i centrum. Att bo i centrum är också av stort värde framför allt för äldre då det ger tillfälle till social samvaro som är en av faktorerna bakom ett friskare och rikare liv.

Vi har ett intresse jag speciellt tänker på, det är ensamma äldre, men också par, som bor i äldre hus som är stor, dyra att driva, svårskötta och i behov av renovering. Ägarna här skulle gärna flytta till en lägenhet i centrum och de kan få ca 150 000 € för huset.

Vill de ha en 70 kvm lägenhet skulle den kosta 400 000 € att köpa med förutsättningarna i dagens centrumplan, det innebär givetvis att det huset blir obyggt. Vill de däremot flytta till Jyväskylä kan de köpa en 70 kvm lägenhet i ett nytt hus som fått ett nationellt arkitekturpris.

Där kostar lägenheten 3200 €/kvm eller totalt 220 000 €. Hyran i Mariehamnshuset blir runt 18 €/kvm medan Jyväskylähuset kräver 12 €/kvm med likadan finansiering. Jämförelsen haltar som synes.

Det finna inga tekniska eller ekonomiska hinder att bygga ett sådant hus i Mariehamn till det priset. Nu är det stadsplanen och dess villkor som står i vägen för prisvärda bostäder.

Enkelt uttryckt :

– fler våningar ger lägre kvmkostnad, både för hyra och köp

– en bilplats fördyrar med 40 000 € och många behöver den inte

Vill vi öka köpkraften har vi alltså i stadsplanen ett eget verktyg, det är svårare att påverka skatter och pensioner. Tyvärr har det inte funnits politisk vilja att använda stadsplaneverktyget i det här avseendet.

Jag hoppas vi kan hitta att möjliggöra centralt boende så att pengar blir över till annat än bostad.

Lennart Isaksson, MSM