DELA

Pensionärer rikare än tidigare?

”Pensionärerna är rikare än tidigare” skriver massmedia! Pensionsskyddscentralen har producerat en analys för åren 1995–2015, för den tid det brutna indexet har varit i kraft. Utredningen publicerades precis i tid, med tanke på riksdagens behandling för ett återinförande av löneindexet. Behövs indexförändringen? Pensionärerna mår ju ändå bättre än någonsin tidigare.

Pensionsskyddscentralen har gjort en utredning, fastän företaget inte har något med politik att skaffa. Ännu mera fantastiskt är, att man för pensionärerna visar ett angenämt resultat, pensionsmedlen finansierar ju som känt Pensionsskyddscentralens verksamhet. Visst är det trevligt att höra, att det går bra för pensionärerna – åtminstone enligt statistiken.

Pensionsskyddscentralen har rätt. Pensionärerna klarar sig idag ekonomiskt bättre än för tio eller tjugo år sedan. Nationalekonomiskt går det bättre. Pensionsskyddscentralen har rätt i, att de finländska pensionärernas köpkraft är något större än det europeiska genomsnittet. Pensionärernas förmögenhet är större än någonsin tidigare. Men trefjärdedelar är fast i den egna bostaden – det är ändå tråkigt att den egna bostaden inte kan konsumeras.

Pensionsskyddscentralen bevisar, att pensionerna i medeltal har stigit. Men vad berättar det om pensionens utveckling? Pensionerna har i genomsnitt stigit på grund av strukturförändringarna bland pensionärerna. Låginkomsttagarna bland folkpensionärerna är borta.

Istället har vi fått arbetspensionstagare som har det bättre. Men då man får pension börjar en försämring av levnadsstandarden. Pensionärerna är på grund av det brutna indexet den enda befolkningsgruppen, som blir fattigare i stöd av lag.

Pensionsskyddscentralen bevisar, att endast två procent av pensionstagarna upplever materiell knapphet. 105 000 pensionärer får klara sig på en garantipension (768 euro per månad, 7 procent av alla pensionärer). Tydligen har en stor del av dem en tilläggsinkomst som Pensionsskyddscentralen känner till. Alldeles riktigt – 40 procent av dem som står i brödköerna i Finland är pensionärer.

I vårt land finns 1470 000 arbetspensionärer och sammanlagt således 105 000 pensionärer, som lever under den av EU fastställda fattigdomsgränsen.

Även de kan lita på Pensionsskyddscentralens siffror, att det går bra, åtminstone bättre än i Albanien och naturligtvis bättre än förr i världen.

Nästan alla pensionärer i Finland har låg inkomst. Hälften har en pension som understiger 1 384 euro per månad. Pensionsmedeltalet är 1 613 euro per månad.

56 procent har en pension som understiger 1 500 euro per månad. 88 procent har en pension som understiger 2 500 euro per månad

Leif Jansson

Ordförande i Äldrerådet i Mariehamn

Medlem i styrelsen för Finlands Seniorrörelse