DELA

Pensionärer i arbetslivet.

Vår ex-statsminister Vanhanen var ute i skidspåret för några vintrar sen och kom där underfund med att Finlands, också Ålands medborgare borde jobba tills man är 68 år. Nu är ju detta stridigt mot dagens politiker som endel säger att pensionärerna borde dra sej tillbaka då det finns så många arbetslösa unga.

Hur ska det egentligen vara.
Näringslivet vill att man ska jobba och samhället går under utan pensionärerna med sin erfarenhet och kunskap om världens gång och allt vad arbetsmoral och så vidare går ut på. Dessa kloka personer som vill att vi, jag är en av dessa, pensionärer ska fortsätta föra världen framåt borde redogöra för huru vi ska ersättas för detta kneg.

Härtills har ju pensioner beskattats hårdare än löneinkomster. Lovar ni bot o bättring på våra förhållanden. Vår inkomst ska inte beskattas högt med skattekort för biinkomst. Nej. En human beskattning med så låg skatt att vi kan vissla och jobba vidare i stället för att gråta och jobba.
Landskapsregeringen måste påverka så att vi kan fortsätta jobba och göra sånt som mången annan varken vill eller kan göra.

Sjuksköterskor offrar mycket av sin fritid på att hjälpa andra mänskor, både yngre och äldre, samt sjömän lägger också mycket tid på inkomstens förvärvande.Varför motarbeta dessa yrkesgrupper och kalla deras lagliga strejkrätt för samhällsfarlig. Samarbete är de som gäller. Det är ju inte sjuksköterskorna som hittat på regeln om lika lön för likvärdigt arbete oberoende av kön.
Man bevakar sina intressen och blir då kallade samhällsfarliga. Oj oj oj. Den som nu säger att vi pensionärer ska dra oss tillbaka då vi finns många och i alla branscher, tar den ansvar för samhällets fortlevnad? Vågar någon påstå att vi ska dra oss tillbaka?
Kurre i Åva