DELA

Pengarna till service istället för C:s kommunala administration!

Centerns Jörgen Pettersson klistrar denna gång på mig epitet ”lib-regeringens försvarare” i sin iver att få bort fokus på den egna sakpolitiken. Jag debatterar sakfrågor oberoende vilket parti som är motpart.

När det gäller det strukturella underskottet om minst 20-25milj exklusive kostnader för jämställda löner, samt en eventuell kommunreform så är det riktigt att centern är det parti som står längst ifrån mina värderingar just nu. Trots att Centerns talesman i kommunala frågor Runar Karlsson gång på gång hävdat att 16 kommuner är det mest effektiva så vill centerns ordförande inte riktigt kännas vid det i sin insändare, utan vill flytta besluten till medborgarna.

Men det är politikerna som måste fatta besluten och inte glida undan.

I Åsub:s undersökning för nåt år sen ville en klar majoritet av medborgarna ha förändring av kommunstrukturen. I den ovetenskapliga undersökning som jag själv gjorde före valet 2014 så ville 77,4% ha färre kommuner. Det intessanta i den undersökning var att de svarande var 61,5% från landsbyggden, 33,7% från staden och 4,8% från skärgården, Nästan 400 personer tillfrågades.

I min förra debattartikel jämförde jag och betonade att kommunerna som helhet med en kostnad om 165 milj måste ha samma effektivitetskrav på sig som ÅHS med en kostnad om 85 milj. Detta får centerordföranden till ”ansiktslösa kostnader” Återigen bort från sakfrågan.

Till sist så påstår JP att kommunkanslierna kostar bara ”en liten skärv”. Precis som om jag debatterat bara dessa. I min debattartikel preciserade jag den enorma administration som finns för att administrera 29 000 människor i form av c:a 150 beslutande organ, 16 kommundirektörer, socialförvaltningar, finansförvaltningar, skolförvaltningar, byggnadsinspektioner, tekniska förvaltningar, fritids- o kultur förvaltningar, olika kommunförbund, byråkratiska avtal m.m.

Min åsikt är att denna jätteapparat inte behövs för att säkerst�ä�lla servicen ute i regionerna. Hur servicen skall skall säkras inom ramen för en garantilag samt hur man säkrar inflytande i regionerna redogjorde jag för i min förra insändare. Tittar man på ÅSUB: nettodriftskostnader per innevånare för kommunal service så visar den att större kommuner är billigare i drift och att en stor besparing är möjlig vid en reform.

Man kan bara konstatera att jag vill använda pengarna till att säkerställa servicen i regionerna medan centern vill använda pengarna till administration och byråkrati. Denna gång kan inte landskapet gå in med mer pengar eftersom förra landskapsregeringen lämnade minst 20-25 miljoner i underskott. Därför och för att säkerställa rättssäkerheten behövs en omfattande kommunreform nu.

Jörgen Strand