DELA

Pengar tycks det finnas gott om

Det har knappast kunnat undgå någon mariehamnare att trottoarplattorna på Ålandsvägens ombyggnad, etapp 1, byttes från föreskriva plattor med en tjocklek om 70 mm till plattor vars tjocklek är 60 mm. Enligt projektledaren är 60 mm tjocklek alldeles tillräckligt för trafiken så man använder samma tjocklek på Ålandsvägens ombyggnad, etapp 2, dock så att där är tjockleken om 60 mm föreskriven i entreprenadhandlingarna.

När man lade trottoaren på Skillnadsgatan mellan Västra Esplanadgatan och Neptunigatan bytte man förskriven ”superplatta” 65 mm till den vanliga trottoarplattan med en tjocklek av 60 mm.

Nu lägger man ny trottoar på Skillnadsgatan mellan Ålandsvägen och Torggatan med plattor som är 70 mm tjocka! Man kan undra varför man där kostar på sig tjockare plattor när det på övriga ställen bedömts som onödigt?

Nu vid ombyggnad av Havsgatan återgår man till sitt gamla system på infrastrukturavdelningen. Nu bygger man i egen regi på löpande räkning. Nu slipper man alla anbudshandlingar med kostnadsuppföljningar med mera.

Eventuella extra medel som kommer att behövas beror på gamla rör,sprängningar och dylikt som inte gått att veta på förhand. Men vad gör det när stadsledningen inte bryr sig, revisorerna är nöjda och pengar finns det gott om!

STEN-ÅKE HÄGGBLOM